Η κυπριακή εταιρεία πετρελαιοειδών και μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Κύπρο.
Εταιρικό προφιλ
Η Petrolina (Holdings) Public Ltd («Πετρολίνα»), η κυπριακή εταιρεία πετρελαιοειδών, η οποία ηγείται του ομίλου Petrolina Public Group*, είναι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Κύπρο και δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα της ενέργειας διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου.

Με πλεονέκτημα την εμπειρία έξι δεκαετιών, με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, η Πετρολίνα στηρίζει με αξιοπιστία τις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων που καλύπτουν όλο το φάσμα της κυπριακής οικονομίας, παρέχοντας ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Η Petrolina (Holdings) Public Ltd (ΗΕ 1018) δημόσια εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.) από το 2000, έχοντας αναπτυχθεί οργανικά αλλά και μέσω εξαγορών διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα πρατηρίων καυσίμων στην Κύπρο με τις εμπορικές επωνυμίες Petrolina, Eni και Agip. Επίσης, μέσω της θυγατρικής εταιρείας  SILK OIL S.A., διαθέτει σημεία πώλησης υγρών καύσιμων και στην Ελλάδα. Παράλληλα, διαθέτει ιδιόκτητες υποδομές αποθήκευσης και διαχείρισης υγρών καυσίμων στο Βασιλικό στην Κύπρο όπως επίσης στη Σάμο και στα Χανιά, ενώ δραστηριοποιείται μέσω των συνδεδεμένων εταιρειών της και στον τομέα ανεφοδιασμού αεροσκαφών στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου στην Κύπρο ως επίσης και στα ελληνικά αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Ζακύνθου.

Με επιχειρηματική διορατικότητα και συγκροτημένη στρατηγική, η Πετρολίνα συνεισφέρει στην καινοτομία, επενδύοντας σε σύγχρονες και περιβαλλοντικά υπεύθυνες υποδομές που ικανοποιούν τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές. Η Πετρολίνα έχει ταυτιστεί με την ποιότητα και τη σταθερότητα και αποτελεί εγγύηση ανάπτυξης και προόδου.

Θέτοντας ως στρατηγική προτεραιότητα τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Πετρολίνα λειτουργεί με σεβασμό στη συμπόρευση της οικονομικής ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής προστασίας και της κοινωνικής συνοχής. Η εφαρμογή στρατηγικών Βιώσιμης Ανάπτυξης, η προστασία του περιβάλλοντος και η αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής, αποτελούν για την Πετρολίνα σημαντική πρόκληση, στην οποία δηλώνει παρών, υιοθετώντας πολιτικές που να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα, τη συνεχή δραστηριοποίηση και τη μακρόχρονη ανάπτυξη της.

Άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο, η Πετρολίνα εφαρμόζει διαχρονικά μια πολιτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ανταποκρινόμενη έμπρακτα στις εκάστοτε ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας. 

Το όραμα μας

Όραμα της εταιρείας είναι να συνεχίσει να βρίσκεται όπου ο Κύπριος κινείται και δημιουργεί, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες άριστης ποιότητας, σε ανταγωνιστικές τιμές, με σεβασμό στον καταναλωτή και το περιβάλλον. Ένα όραμα που πηγάζει από τις αξίες της εταιρείας: Δέσμευση και αφοσίωση στους καταναλωτές, σεβασμός στον άνθρωπο, ομαδική δουλειά και ειλικρίνεια σε όλες τις συναλλαγές.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ιστορικό

Οι ρίζες της Πετρολίνα έχουν αφετηρία το 1946, όταν τα πέντε αδέλφια Λευκαρίτη, Νίκος, Τάκης, Καλλής, Κίκης και Νάκης, ιδρύουν τον συνεταιρισμό Lefkaritis Bros General Partnership με αρχικό τομέα δραστηριοποίησης τις χερσαίες μεταφορές και τον συνεταιρισμό Lefkaritis Motors, για εισαγωγή και εμπορία οχημάτων και εξαρτημάτων.

Οι δύο δραστηριότητες συγχωνεύονται το 1968, κάτω από την πρώτη εταιρεία του Ομίλου Λευκαρίτη με την επωνυμία Lefkaritis Bros Ltd (Α/φοί Λευκαρίτη Λτδ), η οποία αναδεικνύεται ως ο μεγαλύτερος οργανισμός χερσαίων μεταφορών στην Κύπρο με σήμα κατατεθέν  τα πράσινα λεωφορεία που εξυπηρετούσαν απ’ άκρη σ’ άκρη του νησιού τον Κύπριο πολίτη.

Το 1959 οι Α/φοί Λευκαρίτη προχωρούν στην ίδρυση της Πετρολίνα Λτδ, της πρώτης κυπριακής εταιρείας εισαγωγής, διανομής και εμπορίας πετρελαιοειδών.

Το 1960 τελούνται τα επίσημα εγκαίνια του οργανισμού που έμελλε να αναδειχθεί σ’ έναν από τους κορυφαίους του τόπου και να βάλει τη σφραγίδα του στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία της Κύπρου.

Σταθμοί Ορόσημο
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Το Συγκρότημα της Petrolina (Holdings) Public Ltd περιλαμβάνει τις πιο κάτω θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες:

PPT Aviation Services Ltd

Συνδεδεμένη εταιρεία από τη σύστασή της το Σεπτέμβριο του 2000, με συμμετοχή 33% στο δικαίωμα ψήφου, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα ανεφοδιασμού αεροσκαφών στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Ελληνική Εταιρεία Αεροπορικών Καυσίμων Α.Ε.

Εμπορευόμενη υπό τον διακριτικό τίτλο HAFCO: Πλήρως θυγατρική εταιρεία από τον Αύγουστο του 2013 μέχρι τον Ιούνιο του 2014, έκτοτε συνδεδεμένη εταιρεία με συμμετοχή 33% στο δικαίωμα ψήφου, με δραστηριότητα στον τομέα παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας καυσίμων σε αεροσκάφη σε ελληνικά αεροδρόμια.

Συνδεδεμένη εταιρεία από τη σύστασή της τον Μάρτιο του 2009 με συμμετοχή 50% στο δικαίωμα ψήφου, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα αποθήκευσης υγραερίου.
VLPG Plant Ltd

Συνδεδεμένη εταιρεία από τη σύστασή της τον Νοέμβριο του 2016, με συμμετοχή 33% στο δικαίωμα ψήφου, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου στην περιοχή Βασιλικού.

Θυγατρική εταιρεία από τον Νοέμβριο του 2003 με συμμετοχή 100% στο δικαίωμα ψήφου, με αρχική δραστηριότητα στον τομέα τροφοδοσίας καυσίμων σε αεροσκάφη στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Σήμερα η εταιρεία είναι αδρανής καθώς οι εμπορικές δραστηριότητές της μεταφέρθηκαν στη συνδεδεμένη εταιρεία PPT Aviation Services Ltd.

Lca Aviation Fueling System Ltd

Πλήρως θυγατρική εταιρεία από τον Ιούλιο του 2014 μέχρι τον Αύγουστο του 2017, θυγατρική εταιρεία με συμμετοχή 75% στο δικαίωμα ψήφου μέχρι το Δεκέμβριο του 2018, έκτοτε συνδεδεμένη εταιρεία με συμμετοχή 40% στο δικαίωμα ψήφου, με δραστηριότητα στον τομέα παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης και διαχείρισης καυσίμων αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Πλήρως θυγατρική εταιρεία από τον Οκτώβριο του 2019, με δραστηριότητα στον τομέα παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης και διαχείρισης καυσίμων στην περιοχή Βόλου, Ελλάδα.

Πλήρως θυγατρική εταιρεία από τον Δεκέμβριο του 2020. Αδρανής εταιρεία, μητρική της ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Ε.

Πλήρως θυγατρική εταιρεία από τον Δεκέμβριο του 2020, με δραστηριότητα στον τομέα αποθήκευσης υγρών καυσίμων μέσω ιδιόκτητων τερματικών σε Σάμο και Χανιά, καθώς και στην εμπορία πετρελαιοειδών στην ελληνική επικράτεια μέσω δικτύου πρατηρίων με το εμπορικό σήμα Silk Oil.

Πλήρως θυγατρική εταιρεία από τον Ιούνιο του 2021, με δραστηριότητα στον τομέα ανάπτυξης γης.
Τερματικό αποθήκευσης καυσίμων Βασιλικού