Οι Άνθρωποι μας

«Οι άνθρωποι μας είναι το επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας και αποτελούν το σημαντικότερο θεμέλιο για την ανάπτυξη, ενδυνάμωση και βιωσιμότητα της εταιρείας μας.»

Απασχόληση στην Πετρολίνα

Στην Πετρολίνα έχουμε δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποί μας νιώθουν ότι ανήκουν σε μία ομάδα, σε μία οικογένεια. Οι εργασιακές πρακτικές που έχουμε σχεδιάσει βοήθησαν στο κτίσιμο μιας εργασιακής κουλτούρας η οποία περιλαμβάνει ένα κοινό σύστημα αξιών αλληλοσεβασμού, αλληλοεκτίμησης και αμοιβαίας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ εταιρείας και προσωπικού.

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

Η Πετρολίνα επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση και περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού μέσα από τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Στόχος μας είναι η εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού μας, η οποία θα συμβάλει στην εκπλήρωση των εταιρικών μας στόχων και στη συνέχιση της δυναμικής μας πορείας.

Θέσεις εργασίας