Μαζί κινούμε την Κύπρο
Θέσεις εργασίας

Μπορείτε να συμπληρώσετε την Γενική Αίτηση Εργοδότησης ή να στείλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: careers@petrolina.com.cy .