Ασφάλεια, υγεία, περιβάλλον, ποιότητα

Η Πετρολίνα έχει ως κύριο μέλημα της τον σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Βάση αυτού στοχεύει στην προστασία, την ευημερία, την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.  Για να υλοποιηθούν οι στόχοι αυτοί, η εταιρεία βασίζεται στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία με τους εργαζομένους, τους συνεργάτες της αλλά και την κοινωνία.