Υπηρεσίες
Ηλεκτρονικό Σύστημα Καρτών Καυσίμων

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο διαχειριστικό εργαλείο με κεντρικό έλεγχο για τον ανεφοδιασμό καυσίμων και τις μεταφορές. Σχεδιάστηκε με γνώμονα την υποστήριξη οργανισμών και εταιρειών στη διαχείριση των καυσίμων του στόλου, των μεταφορικών εξόδων, την ασφάλεια, ταχύτητα και ευελιξία.

Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Διαχείρισης Καυσίμων (τύπου δακτυλίδι)

Αυτοματοποιημένη διαδικασία ανεφοδιασμού με ηλεκτρονικές ετικέτες (NFC Passive Tags) και πομπούς (Transmitters) ραδιοσυχνότητας (RF). Υποστηρίζει προηγμένους επιχειρηματικούς κανόνες, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και διασφαλίζει το σωστό είδος και ποσότητα καυσίμου στο σωστό όχημα.

Διαχείριση στόλου οχημάτων (τηλεματική)

Ολοκληρωμένη υπηρεσία με εξοπλισμό τηλεματικής και την αναγκαία υποδομή, για τον πλήρη έλεγχο διακίνησης, θέσης και κατάστασης οχημάτων υποστηρίζοντας τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας και τον διαχειριστικό έλεγχο των οχημάτων με όφελος την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση λειτουργικών κοστών.