Δήλωση Απορρήτου MyPetrolina

Η Petrolina (Holdings) Public Ltd (στο εξής ως «Πετρολίνα» ή «εμείς»), ιδιοκτήτης του προγράμματος MyPetrolina (το «Πρόγραμμα MyPetrolina» ή “MyPetrolina”), δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτική σας ζωή και να χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφανή και νόμιμο τρόπο. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων (μαζί με τους Όρους και Προϋποθέσεις μας όπως αυτοί βρίσκονται διαθέσιμοι στο [www.petrolina.com.cy] σχετίζεται με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Πετρολίνα από εσάς ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με το πρόγραμμα MyPetrolina όταν χρησιμοποιείτε:  

 • την εφαρμογή για κινητά MyPetrolina (η «Εφαρμογή»), μόλις κάνετε λήψη ενός αντιγράφου της Εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο ή την συσκευή σας (η «Συσκευή»), 
 • οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που είναι προσβάσιμες μέσω της Εφαρμογής (οι «Υπηρεσίες Εφαρμογής"), και  
 • την ιστοσελίδα του MyPetrolina, [www.mypetrolina.com.cy] (η «Ιστοσελίδα») και οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που είναι προσβάσιμες μέσω της Ιστοσελίδας (οι «Υπηρεσίες Ιστοσελίδας»). 

     
Έχουμε αναπτύξει αυτήν την δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων (η «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» ή η «Δήλωση») για να εξηγήσουμε τις πρακτικές μας σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς όταν χρησιμοποιείτε το MyPetrolina είτε μέσω της Εφαρμογής είτε μέσω της Ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση είναι συμπληρωματική της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου Πετρολίνα, την οποία μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ εδώ και η οποία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε όταν τις συλλέγουμε υπό περιστάσεις που δεν συνδέονται με το MyPetrolina.  

 
Συγκεκριμένα, η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: 

 • παρέχει μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο η Πετρολίνα συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν γίνεστε μέλος του MyPetrolina και σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας βάσει του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων («ΓΚΠΔ») και το εθνικό δίκαιο που συμπληρώνει τον ΓΚΠΔ, 
 • απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που είναι υφιστάμενοι ή πρώην χρήστες του MyPetrolina, και 
 • περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, τί κάνουμε με αυτά τα προσωπικά δεδομένα, με ποιον ενδέχεται να τα μοιραστούμε και γιατί και τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε δώσει κατά τη χρήση του MyPetrolina. 

Για σκοπούς της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: 

 • όταν αναφερόμαστε σε «προσωπικά δεδομένα» εννοούμε δεδομένα που σας ταυτοποιούν ή ενδέχεται να σας ταυτοποιήσουν και τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την ημερομηνία γέννησής σας,
 • όταν αναφερόμαστε σε «ευαίσθητα δεδομένα» εννοούμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που προσδιορίζουν με μοναδικό τρόπο ένα άτομο. Ο ΓΚΠΔ θεωρεί ως ευαίσθητα τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τα ακόλουθα (1) φυλετική ή εθνοτική καταγωγή· (2) πολιτικά φρονήματα· (3) θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις. (4) συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση· (5) σεξουαλική ζωή ή σεξουαλικό προσανατολισμό (6) σωματική ή ψυχική υγεία ή κατάσταση· και (7) γενετικά και βιομετρικά δεδομένα τον μοναδικό προσδιορισμό ενός φυσικού προσώπου·
 • όταν αναφερόμαστε σε «επεξεργασία» εννοούμε τον χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, προστασίας και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων, και
 • όταν λέμε ή αναφερόμαστε σε «εμείς» ή σε «εμάς» ή στην «Πετρολίνα» εννοούμε την Petrolina (Holdings) Public Ltd, όπως περιγράφεται στην ενότητα 1 παρακάτω, η οποία ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με το MyPetrolina.  

Σημείωση: Ορισμένοι από τους συνδέσμους που βρίσκονται στις ιστοσελίδες μας οδηγούν σε μη συνδεόμενες με την Πετρολίνα ιστοσελίδες οι οποίες διατηρούν τις δικές τους δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι οποίες ενδεχομένως να διαφέρουν από την παρούσα Δήλωση. Θα πρέπει να βεβαιώνεστε ότι είστε ικανοποιημένοι με τις δικές τους δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους άλλους ιστότοπους.

1.    Ποιοι είμαστε

Η Petrolina (Holdings) Public Ltd είναι μια δημόσια εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Κύπρου (ΧΑΚ) εταιρεία, εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής ΗΕ1018 και με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Κιλκίς 1, Λάρνακα, 6015, Κύπρος.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς σε σχέση με το MyPetrolina, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας γραπτώς στην Κιλκίς 1, 6015, Λάρνακα, Κύπρος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο DataProtection@petrolina.com.cy ή μέσω τηλεφώνου στο 24 84 80 00.
 

2.    Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα 
Λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κυρίως μέσω των πληροφοριών που μας παρέχετε απευθείας κατά την εγγραφή σας και κατά τη χρήση του MyPetrolina ή μέσω πληροφοριών που παρέχονται έμμεσα από εσάς μέσω της Συσκευής σας. Παρακάτω ακολουθεί μια λίστα με τους τρόπους με τους οποίους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. 

(α) Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από εσάς. Αυτές είναι οι πληροφορίες που μας δίνετε αρχικά με τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής είτε στην Εφαρμογή είτε στην Ιστοσελίδα είτε επικοινωνώντας μαζί μας (για παράδειγμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου) όταν έχετε ένα ερώτημα, κάποια ανησυχία ή επιθυμείτε να συζητήσετε οποιοδήποτε άλλο θέμα που συνδέεται με το MyPetrolina. Επιπλέον, περιλαμβάνονται πληροφορίες που παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Εφαρμογής ή τις Υπηρεσίες Ιστοσελίδας, όπως όταν εξαργυρώνετε βαθμούς ή αυτοκόλλητα που έχετε συγκεντρώσει.  

(β) Πληροφορίες που συλλέγουμε από τη Συσκευή σας. Με την εγγραφή σας στην Εφαρμογή θα συλλέξουμε αυτόματα ορισμένα δεδομένα που σχετίζονται με τη Συσκευή σας ή/και που βρίσκονται αποθηκευμένα στη Συσκευή σας.


3.    Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε
Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς: 

 • Στοιχεία Ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπώνυμού σας, της ημερομηνίας γέννησης, του φύλου και της επαρχίας διαμονής σας εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
 • Στοιχεία Επικοινωνίας, όπως ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.  
 • Στοιχεία Προφίλ, δηλαδή πληροφορίες που λαμβάνουμε από τη χρήση που κάνετε της Εφαρμογής ή της Ιστοσελίδας. Αυτό περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τους βαθμούς ή τα αυτοκόλλητα που έχετε συλλέξει ανά συναλλαγή, τους συσσωρευμένους βαθμούς σας, λεπτομέρειες συναλλαγής όπως το πρατήριο καυσίμων στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές, την ημερομηνία της συναλλαγής, λεπτομέρειες για το ποσό των χρημάτων που δαπανήθηκε για κάθε συναλλαγή και τον τρόπο με τον οποίο δαπανήθηκαν αυτά τα χρήματα π.χ. για καύσιμα, αλλαγή λαδιού κ.λπ., καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που εξαργυρώσατε τα αυτοκόλλητα ή τους βαθμούς αυτούς.
 • Τεχνικές Πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), των στοιχείων σύνδεσής σας, του τύπου και της έκδοσης του προγράμματος περιήγησής σας (όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Ιστοσελίδας), της ρύθμισης ζώνης ώρας και της τοποθεσίας σας και του λειτουργικού σας συστήματος και της πλατφόρμας σας. 
 • Δεδομένα Συσκευής, συμπεριλαμβανομένου του τύπου της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε, ενός μοναδικού αναγνωριστικού συσκευής (για παράδειγμα, του αριθμού διεθνούς ταυτότητας εξοπλισµού κινητής τηλεφωνίας (IMEI) της Συσκευής σας, της διεύθυνσης ελέγχου της πρόσβασης στα µέσα (MAC) της διεπαφής ασύρματου δικτύου της Συσκευής ή του αριθμού κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιείται από τη Συσκευή), των πληροφοριών δικτύου κινητής τηλεφωνίας, του λειτουργικού συστήματος κινητής τηλεφωνίας και του τύπου του προγράμματος περιήγησης για κινητά που χρησιμοποιείτε.  
 • Δεδομένα Θέσης, δηλαδή τις συντεταγμένες της τοποθεσίας σας όταν έχετε επιλέξει να αναζητήσετε πρατήρια καυσίμων που βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία σας σε πραγματικό χρόνο.  
 • Δεδομένα εμπορικής προώθησης προϊόντων και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεών σας στον τρόπο που επιθυμείτε να λαμβάνετε εμπορική προώθηση προϊόντων από εμάς (δηλαδή αν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοια εμπορική προώθηση προϊόντων (marketing) μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, μηνυμάτων κειμένου (SMS) ή γνωστοποιήσεις ώθησης (push)).  
 • Αρχεία οποιασδήποτε αλληλογραφίας ή/και επικοινωνίας έχουμε μαζί σας.   

Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με εσάς ούτε συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα.  

Σε περίπτωση που σας ζητήσουμε να μας δώσετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα στη φόρμα εγγραφής (στα πεδία που υποδεικνύουμε ως υποχρεωτικά) και δεν παρέχετε τέτοια δεδομένα, δεν θα μπορείτε να ολοκληρώσετε την εγγραφή και, ως εκ τούτου, δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες Εφαρμογής ή / και τις Υπηρεσίες Ιστοσελίδας.

Καταγραφή: Για να βοηθήσουμε στο να διατηρήσουμε εσάς και τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα ασφαλή, ενδέχεται να καταγράψουμε λεπτομέρειες των αλληλεπιδράσεών σας μαζί μας. Ενδέχεται να καταγράφουμε τις συνομιλίες που έχετε μαζί μας, συμπεριλαμβανομένων τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις καταγραφές για να αξιολογήσουμε, αναλύσουμε και να βελτιώσουμε την Υπηρεσίες Εφαρμογής μας, να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας, να διαχειριστούμε τον κίνδυνο ή να αποτρέψουμε και να ανιχνεύσουμε περιπτώσεις απάτης και άλλα εγκλήματα.  

4.    Γιατί χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

4.1    Προσωπικά δεδομένα

Θα επεξεργαστούμε και θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας όπου έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή όπου έχουμε νόμιμο λόγο να τις χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Συνήθως, τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)    Όπου πρέπει να εκτελέσουμε τη σύμβαση που έχετε συνάψει μαζί μας σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του MyPetrolina
Όταν εγγραφείτε ως νέο μέλος του MyPetrolina και συμφωνήσετε με τους Όρους και Προϋποθέσεις, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου:  

 • να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες Εφαρμογής ή/και τις Υπηρεσίες Ιστοσελίδας (ανάλογα με την περίπτωση), συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας συλλογής βαθμών και αυτοκόλλητων, της συμμετοχής σας στις κληρώσεις μας, της εξαργύρωσης των βαθμών και αυτοκόλλητων σας και της λήψης προϊόντων που έχετε επιλέξει να αγοράσετε μέσω του MyPetrolina.  
 • να διασφαλίσουμε την ορθή λειτουργία του MyPetrolina και να διαχειριστούμε τη σχέση μας μαζί σας σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της ειδοποίησης σας για αλλαγές στην Εφαρμογή, την Ιστοσελίδα, τις Υπηρεσίες Εφαρμογής ή τις Υπηρεσίες Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στην παρούσα Δήλωση ή/και στους Όρους και Προϋποθέσεις), της παράδοσης προϊόντων ή βραβείων σε εσάς και της επικοινωνίας μαζί σας για την επίλυση τυχόν προβλημάτων ή ανησυχιών που μπορεί να έχετε.  

(β)    Όπου πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση:

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας όταν απαιτείται να συμμορφωθούμε με ορισμένες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (π.χ. σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία ή τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών).

(γ)    Όταν έχουμε τα κατάλληλα έννομα συμφέροντα για να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τα έννομα συμφέροντά μας, υπό την προϋπόθεση ότι τα συμφέροντά σας και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν των συμφερόντων μας. Πιο συγκεκριμένα, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου:  

 • να διαχειριζόμαστε και να προστατεύουμε την επιχείρησή μας, συμπεριλαμβανομένης της Εφαρμογής και της Ιστοσελίδας, και να αναπτύσσουμε τις υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Εφαρμογής και των Υπηρεσιών Ιστοσελίδας, καθώς και του MyPetrolina στο σύνολό του),
 • να διαχειριζόμαστε την ασφάλεια του δικτύου και των πληροφοριακών συστημάτων μας,  
 • να εντοπίζουμε, να προλαμβάνουμε και να διερευνούμε περιπτώσεις απάτης και να διαχειριζόμαστε την έκθεσή μας σε κινδύνους,  
 • να διατηρούμε τους λογαριασμούς και τα αρχεία μας, 
 • να λαμβάνουμε επαγγελματικές συμβουλές (π.χ. φορολογικές ή νομικές συμβουλές), 
 • να υπερασπιζόμαστε, να διερευνούμε ή να προσάγουμε νομικές αξιώσεις, 
 • να διατηρούμε τη διαφάνεια στις κληρώσεις μας μέσω, μεταξύ άλλων, της δημοσίευσης των ονομάτων των νικητών στην ιστοσελίδα μας και στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
 • να σας στέλνουμε μηνύματα εμπορικής προώθησης προϊόντων σχετικά με το MyPetrolina, ώστε να λαμβάνετε γνώση των νέων κληρώσεων, πρόσθετων προϊόντων που μπορείτε να αγοράσετε με έκπτωση μέσω της εξαργύρωσης των βαθμών ή των αυτοκόλλητων σας, νέων λειτουργιών της Εφαρμογής ή της Ιστοσελίδας ή/και άλλων πληροφορίων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν σε σχέση με το MyPetrolina.  Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη αυτών των πληροφοριών προσαρμόζοντας τις επιλογές εμπορικής προώθησης προϊόντων στην Εφαρμογή ή στην Ιστοσελίδα, ή επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα 1 ανωτέρω ή ακολουθώντας τους συνδέσμους εξαίρεσης σε οποιοδήποτε μήνυμα εμπορικής προώθησης σας στέλνουμε.  

(δ)    Όπου μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας

Θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, εάν είστε ο επιλεγμένος νικητής σε μία από τις κληρώσεις, ίσως χρειαστεί να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για να μπορέσουμε να προωθήσουμε περαιτέρω τις κληρώσεις μας και το MyPetrolina μέσω, μεταξύ άλλων, της δημοσίευσης του ονόματος σας, της φωτογραφίας σας ή/και βίντεογραφημένων στιγμιότυπων από την παραλαβή του δώρου στην ιστοσελίδα μας, στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.  
 
Όταν συμπληρώνετε οποιοδήποτε από τα προαιρετικά πεδία που παρέχουμε στη φόρμα εγγραφής μας στην Εφαρμογή ή την Ιστοσελίδα, μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές για στατιστική ανάλυση και για να σας παρέχουμε εμπορική προώθηση προϊόντων που είναι πιο προσαρμοσμένη στις δικές σας προτιμήσεις ή χαρακτηριστικά. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας αυτή διαγράφοντας αυτές τις πληροφορίες από τον λογαριασμό σας στην Εφαρμογή ή την Ιστοσελίδα ή ζητώντας μας να τις διαγράψουμε για εσάς επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα 1 παραπάνω.  

5.    Με ποιον ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα 

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους, όπως περιγράφεται πιο κάτω. Όταν το κάνουμε αυτό, ζητάμε από αυτούς τους τρίτους να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Δεν θα μοιραστούμε κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, ούτε θα πουλήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν.

 • Πάροχοι υπηρεσιών που έχουμε επιλέξει να μας υποστηρίξουν στην αποτελεσματική παροχή ή προώθηση του MyPetrolina σε εσάς, προσφέροντας τεχνογνωσία, υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων, λύσεις και υποστήριξη.  
 • Επαγγελματίες σύμβουλοι, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων, τραπεζιτών, ελεγκτών και ασφαλιστών που παρέχουν συμβουλευτικές, τραπεζικές, νομικές, ασφαλιστικές και λογιστικές υπηρεσίες· 
 • Φορολογικές αρχές, ρυθμιστικοί και άλλοι κυβερνητικοί φορείς ή οργανισμοί που ενδέχεται να απαιτούν την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας μας σε ορισμένες περιπτώσεις, και  
 • Κυβερνητικοί και ρυθμιστικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των αρχών επιβολής του νόμου, σε σχέση με ερωτήματα, διαδικασίες, ή έρευνες από τα εν λόγω μέρη. 

Αν και δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με παραλήπτες εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες (δηλαδή σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)), σε περίπτωση που το πράξουμε, θα απαιτήσουμε από τους παραλήπτες σε τρίτες χώρες να συμμορφώνονται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να παρέχουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση με τη διαβίβαση των δεδομένων σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

6.    Διαφύλαξη των δεδομένων σας

Χρησιμοποιούμε μια σειρά διοικητικών, τεχνικών και τεχνολογικών μέτρων για να διατηρούμε τα στοιχεία σας ασφαλή τόσο στη φυσική όσο και στην ηλεκτρονική τους μορφή. Απαιτούμε από το προσωπικό μας και από οποιονδήποτε τρίτο που εκτελεί οποιεσδήποτε εργασίες εκ μέρους μας ή στις εγκαταστάσεις μας ή στους διακομιστές μας να συμμορφώνονται με κατάλληλα πρότυπα συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων προστασίας των πληροφοριών και εφαρμογής κατάλληλων μέτρων για τη χρήση και τη μεταφορά πληροφοριών.

Επιπρόσθετα, διασφαλίζουμε ότι όλοι οι ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων που συμμετέχουν στο MyPetrolina έχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και μόνο όταν απαιτείται για να μας βοηθήσουν στην ορθή διαχείριση και λειτουργία του MyPetrolina. 

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (διατήρηση)  

Θα διατηρήσουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για εσάς σε σχέση με το MyPetrolina για περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία διαγραφής του λογαριασμού σας στο MyPetrolina για οποιοδήποτε λόγο ή από την ημερομηνία που σταματήσατε να χρησιμοποιείτε το λογαριασμό σας στο MyPetrolina. Για τον καθορισμό της κατάλληλης περιόδου διατήρησης των προσωπικών δεδομένων, εξετάζουμε την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον δυνητικό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή κοινολόγηση των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και αν μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα, και τις ισχύουσες νομικές, κανονιστικές, φορολογικές, λογιστικές ή άλλες απαιτήσεις.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα σε αναμενόμενες ή εν εξελίξει δικαστικές διαδικασίες, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την διετή περίοδο διατήρησης. 

7.    Τα δικαιώματα σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που διατηρούμε σε σχέση με εσάς:

 • Να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και να ενημερωθείτε για το πώς τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπείς, ανακριβείς ή παρωχημένες πληροφορίες που σας αφορούν.
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν δεν υπάρχει κανένας βάσιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Ωστόσο, ενδέχεται να συνεχίσουμε να διατηρούμε τα στοιχεία σας εάν έχουμε το δικαίωμα ή την υποχρέωση να τα διατηρήσουμε σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο ή εάν υπάρχει έννομο συμφέρον (π.χ. αν υπάρχει αξίωση εναντίον σας ή εναντίον της Πετρολίνα).
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπου βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον αλλά υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σχετικά με την κατάσταση σας που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για το λόγο αυτό. Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός αν μπορέσουμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αν:
  • δεν είναι ακριβή,
  • έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα, αλλά δεν θέλετε να τα διαγράψουμε,
  • δεν είναι πλέον σχετικά, αλλά θέλετε να τα κρατήσουμε για χρήση σε πιθανές νομικές αξιώσεις που σας αφορούν,
  • έχετε ήδη ζητήσει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αλλά περιμένετε από μας να σας επιβεβαιώσουμε εάν έχουμε νόμιμους λόγους να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας.
 • Να ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν σε μορφή που μπορεί εύκολα να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ζητήσετε τη μεταφορά τέτοιων δεδομένων σε άλλους οργανισμούς
 • Να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως για να μας επιτρέψετε να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς.

 
Ενάσκηση των Δικαιωμάτων Σας: Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα σας, ή εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην Ενότητα 1 αυτής της Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων. Σκοπός μας είναι να ανταποκριθούμε στα αιτήματα σας το συντομότερο δυνατό. Σε ορισμένες περιπτώσεις η διαδικασία αυτή μπορεί να πάρει μέχρι και ένα (1) μήνα (εάν επιτρέπεται βάσει του νόμου). Εάν χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση του αιτήματος σας, θα σας ενημερώσουμε αναφορικά με το χρονικό διάστημα που θα χρειαστούμε και για τους λόγους της καθυστέρησης από μέρους μας.

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες, ενδέχεται να μην μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας. Εάν επιτρέπεται δια νόμου, θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα γιατί δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας. Προσπάθεια μας είναι να ανταποκριθούμε άμεσα σε όλα τα αιτήματα σας. Εάν δεν μείνετε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που ανταποκριθήκαμε στις ανησυχίες σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε το παράπονό σας (παρακαλώ ανατρέξετε στην Ενότητα 8 «Δικαίωμα Υποβολής Παραπόνου»).

Ακρίβεια των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα: Προσπαθούμε να διατηρούμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε ακριβή, πλήρη και επίκαιρα λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και χρησιμοποιούνται.

Βασιζόμαστε σε εσάς για να διατηρήσουμε την ακρίβεια και την πληρότητα των προσωπικών σας δεδομένων που μας έχετε παράσχει και επομένως θα πρέπει να μας ενημερώνετε εάν αλλάζουν τα προσωπικά σας στοιχεία. Μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας αλλάζοντας τα προσωπικά σας δεδομένα στην Εφαρμογή ή στην Ιστοσελίδα.

8.    Δικαίωμα Υποβολής Παραπόνου

Εάν έχετε ασκήσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματα σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι οι ανησυχίες σας σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς από εμάς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο σε μας επικοινωνώντας με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην Ενότητα 1 αυτής της Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων ή με επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας στην ενότητα Προστασίας Δεδομένων.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να παραπονεθείτε στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα τους στη διεύθυνση https://www.dataprotection.gov.cy.

9.    Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων
Διατηρούμε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων μας υπό τακτική αναθεώρηση. Αυτή η εκδοχή της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων ενημερώθηκε τελευταία φορά στις [18/02/2022].

Εάν αναθεωρήσουμε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων μας στο μέλλον, οι αλλαγές θα αναρτηθούν στην Εφαρμογή και την Ιστοσελίδα και, κατά περίπτωση, θα σας γνωστοποιηθούν είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε κατά την επόμενη εκκίνηση της Εφαρμογής ή χρήση της Ιστοσελίδας. Η νέα δήλωση ενδέχεται να εμφανίζεται στην οθόνη και πιθανό να σας ζητηθεί να τη διαβάσετε και να αποδεχτείτε τις αλλαγές για να συνεχίσετε τη χρήση της Εφαρμογής, της Ιστοσελίδας, των Υπηρεσιών Εφαρμογής ή των Υπηρεσιών Ιστοσελίδας.   

Ωστόσο, σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι για τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.   

10.    Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων  

Δεν προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων όπως αυτή ορίζεται στον ΓΚΠΔ. Η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σημαίνει απόφαση που παράγει έννομα αποτελέσματα αναφορικά με εσάς ή που επηρεάζει σημαντικά εσάς και η οποία βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων (δηλ. δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση στη διαδικασία).