Καύσιμα ναυτιλίας και αεροσκαφών
Ναυτιλιακό πετρέλαιο

Το Πετρέλαιο Ναυτιλίας διατίθεται αποκλειστικά για ανεφοδιασμό πλοίων και υπόκειται στις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, καθώς είναι απαλλαγμένο από τον φόρο κατανάλωσης.

JetA-1

Το JetA-1 είναι το πιο διαδεδομένο αεροπορικό καύσιμο παγκόσμια και είναι κατάλληλο για χρήση από τους περισσότερους τύπους αεροσκαφών JET.  Η παραγωγή, αποθήκευση και διανομή του διέπεται από τις τελευταίες εκδόσεις αυστηρών διεθνών κανονισμών όπως το JIG, AFQRJOS, British DEF STAN 91-091 και το ASTM D1655.