Τερματικό αποθήκευσης καυσίμων Βασιλικού
Μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έγιναν ποτέ από κυπριακή εταιρεία
Τερματικό αποθήκευσης καυσίμων Βασιλικού

Μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έγιναν από κυπριακή εταιρεία, είναι οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών της Πετρολίνα, στο νέο τερματικό καυσίμων στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού, στην επαρχία Λάρνακας. Ανάμεσα στις κοινότητες Ζύγι και Μαρί και δίπλα από το Λιμάνι Βασιλικού μετακινήθηκαν, από τον Ιανουάριο του 2020, όλες οι υποδομές αποθήκευσης και διαχείρισης υγρών καυσίμων της Εταιρείας οι οποίες λειτουργούσαν από τη δεκαετία του 1960, στο παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας, στον δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας.

Μέσω του νέου τερματικού καυσίμων, παρέχεται η πλέον σύγχρονη και άμεση εξυπηρέτηση στις φορτοεκφορτώσεις και τη διανομή σε ολόκληρη την Κύπρο αλλά και με δυνατότητα να καλύπτονται διεθνείς αγορές. Το τερματικό της Πετρολίνα στο Βασιλικό, το οποίο αφορά επένδυση €80 περίπου εκατομμυρίων, αποτελείται από 18 δεξαμενές, συνολικής χωρητικότητας 113.000 κυβικών μέτρων όλων των τύπων υγρών καυσίμων, 77.000 κυβικών μέτρων περισσότερο απ’ ότι οι παλαιές εγκαταστάσεις της στον δρόμο Λάρνακας- Δεκέλειας.

Οι εγκαταστάσεις όλων των ειδών υγρών καυσίμων της Πετρολίνα στο Βασιλικό είναι υψηλής τεχνολογίας, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, με πλήρη αυτοματοποίηση, με νέες τεχνολογίες χημικών πρόσθετων (additives), τα οποίαδίνουν στην Εταιρεία τη δυνατότητα να διαθέτει στην κυπριακή αγορά άριστης ποιότητας προϊόντα.

Εξίσου σημαντικά είναι τα συστήματα ασφάλειας, ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας με τα οποία έχει κατασκευαστεί η εγκατάσταση.

Η Πετρολίνα διατηρεί στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες της περιοχής, στηρίζοντάς τις με διάφορα κοινωφελή έργα και προσφέροντας ευκαιρίες εργοδότησης.

Φωτογραφίες
Τερματικό αποθήκευσης καυσίμων Βασιλικού
Ιστορικό κατασκευής
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ασφάλεια και υγεία

Οι εγκαταστάσεις στο Βασιλικό, λειτουργούν με όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες τόσο για την ασφάλεια των ίδιων των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος, όσο και των γειτονικών περιοχών. Γι’ αυτό τον σκοπό εγκαταστάθηκε Μονάδα Ανάκτησης Ατμών Carbovac / Alma, η οποία ελαχιστοποιεί τις εκπομπές ατμών (VOC), εξασφαλίζει ασφάλεια κατά τη διάρκεια φόρτωσης των βυτίων και ταυτόχρονα διασφαλίζει την συμμόρφωση του τερματικού με τις πρόνοιες εκπομπών ρύπων, σε τοπικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο Βασιλικό, λειτουργούν επίσης, υπερσύγχρονα (State of the Art) και αυτοματοποιημένα Συστήματα Πυροπροστασίας, με δυνατότητα τηλεχειρισμού και αυτόματης διαχείρισης.

Λειτουργούν, ακόμη, συστήματα συλλογής όμβριων και ελαιωδών υδάτων (Oily Water), σύστημα επεξεργασίας των Oily Water, συστήματα ανίχνευσης διαρροών στις δεξαμενές, ενώ κατασκευάστηκε στεγανοποιημένο υπέδαφος στις περιοχές των δεξαμενών.