Υγραέριο
Η Πετρολίνα εμπορεύεται υγραέριο κίνησης και υγραέριο για βιομηχανικές εφαρμογές, την τουριστική βιομηχανία/εστιατόρια και οικιακή χρήση όπως για μαγείρεμα και θέρμανση. Η ποιότητα του υγραερίου υπόκειται στην εκάστοτε νομοθεσία.
Υγραέριο χύμα - Προμήθεια

Η Πετρολίνα, πρωτοπόρος στο πεδίο υγραερίου της χώρας διεξάγει παραδόσεις υγραερίου χύμα, μέσω των ιδιόκτητων βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγραερίου, ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε στρατιωτικές βάσεις, βιομηχανικές και γεωργικές μονάδες, οικιακές θερμάνσεις, εστιατόρια και ξενοδοχειακούς ομίλους.

Η Τεχνική Υπηρεσία παρέχει μελέτη για καθορισμό των ενεργειακών απαιτήσεων του έργου προκειμένου να εκτιμηθεί η βέλτιστη χωρητικότητα αποθήκευσης, την εγκατάσταση  του δικτύου υγραερίου βάση του Κώδικα Πρακτικής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και τεχνική υποστήριξη.

Εμφιαλωμένο Υγραέριο

Η Πετρολίνα εισήλθε στην αγορά του υγραερίου το 1969 με την παραγωγή εμφιαλωμένου υγραερίου, πετυχαίνοντας να δημιουργήσει «Προϊόν Αναφοράς» στην αγορά την πορτοκαλιά φιάλη υγραερίου.

Η εταιρεία εμπορεύεται απευθείας ενώ παράλληλα εκπροσωπείται και από αντιπροσώπους λιανικής πώλησης με τις εμπορικές επωνυμίες Petrolinagas, Petrogas, Centragas, Eurogas και Linagas.