Καύσιμα βιομηχανίας

Η Πετρολίνα δραστηριοποιείται στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε σύγχρονες απαιτήσεις. Με στρατηγική παρουσία σε όλη την Κύπρο και αναβαθμισμένη υποδομή σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, τεχνική υποστήριξη και δίκτυο διανομής, η εταιρεία διασφαλίζει την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών. Το Εμπορικό Τμήμα, πλήρως καταρτισμένο είναι διαθέσιμο για στήριξη και οδηγίες στην επιλογή και χρήση καυσίμων.

Πετρέλαιο θέρμανσης & βιομηχανικό

Το Πετρέλαιο Θέρμανσης/Βιομηχανίας (Industrial diesel/heating), διατίθεται σε συγκεκριμένα πεδία της βιομηχανίας καθώς και για θέρμανση για οικιακή χρήση.

Πετρέλαιο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Το Πετρέλαιο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, διατίθεται σε δικαιούχους/αδειούχους χρήστες/αγοραστές δυνάμει νομοθεσίας με απαλλαγή φόρου κατανάλωσης.
Αγροτικό πετρέλαιο
Το Αγροτικό Πετρέλαιο διατίθεται σε δικαιούχους/αδειούχους χρήστες/αγοραστές δυνάμει νομοθεσίας με μειωμένο φόρο κατανάλωσης, όπως φάρμες και γεωργικές εγκαταστάσεις. Διατίθεται σε επιλεγμένα πρατήρια.
Κηροζίνη

H Κηροζίνη χρησιμοποιείται σε οικιακές θερμάνσεις και φορητές θερμάστρες, συσκευές φωτισμού και σε ορισμένες εξειδικευμένες εργασίες. Διατίθεται σε επιλεγμένα πρατήρια.

Ελαφρύ μαζούτ

Το Ελαφρύ Μαζούτ (LFO) είναι καύσιμο για βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μονάδες παραγωγής ατμού/θερμότητας/ ηλεκτρισμού, λέβητες, κλίβανους. Η χρήση του υπόκειται σε προϋποθέσεις εκπομπών ρύπων.

Βαρύ μαζούτ
Το Βαρύ Μαζούτ (ΗFO) είναι καύσιμο για μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μονάδες παραγωγής ατμού/ηλεκτρισμού, λέβητες, κλίβανους. Διατίθεται σε δικαιούχους/αδειούχους χρήστες/αγοραστές και η χρήση του υπόκειται σε προϋποθέσεις εκπομπών ρύπων.