Όροι και Προϋποθέσεις: 2 Nissan X-Trail e-power

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

14/03/2024 έως 06/06/2024

 

ΔΩΡΑ:

2 Nissan X-Trail e-power

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΤΩΝ

1. Οι 2 νικητές (2 νικητές και 2 επιλαχόντες)  θα επιλεγούν με κληρώσεις οι οποίες θα διεξαχθούν μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας της Εταιρείας στις ακόλουθες ημερομηνίες ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορίσει η Εταιρεία και οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς εντός 7 ημερών από την ημερομηνία επιλογής τους:

1.1 Στις 25 Απριλίου 2024

1.2 Στις 7 Ιουνίου 2024

2. Κατά την επιλογή κάθε νικητή, θα διασφαλίσουμε ότι κάθε νικητής πληροί τα σχετικά κριτήρια. Σε περίπτωση άκυρης ή ελλιπούς συμμετοχής, θα επιλέξουμε άλλον νικητή. Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα μας να αρνηθούμε να παραδώσουμε οποιοδήποτε δώρο σε οποιονδήποτε δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

3. Οι νικητές πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και μέλη του MyPetrolina app.

4. Το αυτοκίνητο μπορεί να διαφέρει από το αυτοκίνητο που παρουσιάζεται στη διαφημιστική επικοινωνία.

Σημειώνεται ότι ισχύουν οι υπόλοιποι Όροι και Προϋποθέσεις της Εφαρμογής