Όροι και Προϋποθέσεις: 1 Volkswagen T-Roc και κάθε εβδομάδα 4 δωροκουπόνια σε καύσιμα κίνησης αξίας 250 ευρώ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 

01/12/2022 έως 31/12/2022

 

ΔΩΡΑ: 16 δωροκουπόνια €250 το καθένα για καύσιμα από τα πρατήρια Petrolina, Agip και Eni (τα Δωροκουπόνια) και ένα Volkswagen T-ROC (το Μεγάλο Δώρο).

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΤΩΝ

1.Η πρώτη, δεύτερη και τρίτη ομάδα των 4 νικητών (4 νικητές και 4 επιλαχόντες) των Δωροκουπονιών θα επιλεγεί με κλήρωση οι οποίες θα διεξαχθούν μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας της Εταιρείας στις ακόλουθες ημερομηνίες ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορίσει η Εταιρεία και οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς εντός 7 ημερών από την ημερομηνία επιλογής τους: (α) Στις 8 Δεκεμβρίου 2022 (η πρώτη ομάδα), (β) Στις 15 Δεκεμβρίου 2022 (η δεύτερη ομάδα), και (γ)Στις 22 Δεκεμβρίου 2022 (η τρίτη ομάδα).

2. Η τέταρτη ομάδα των 4 νικητών (4 νικητές και 4 επιλαχόντες) των Δωροκουπονιών καθώς και ο νικητής του Μεγάλου Δώρου (1 νικητής και 1 επιλαχών) θα επιλεγούν με κλήρωση η οποία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας της Εταιρείας στις 4 Ιανουαρίου 2023 ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορίσει η Εταιρεία και θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς εντός 7 ημερών από την ημερομηνία επιλογής τους.

3. Κατά την επιλογή κάθε νικητής, θα διασφαλίσουμε ότι κάθε νικητής πληροί τα σχετικά κριτήρια. Σε περίπτωση άκυρης ή ελλιπούς συμμετοχής, θα επιλέξουμε άλλον νικητή. Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα μας να αρνηθούμε να παραδώσουμε οποιοδήποτε δώρο σε οποιονδήποτε δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

4. Για το Volkswagen T-ROC: Οι νικητές πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και μέλη του MyPetrolina app.

Σημειώνεται ότι ισχύουν οι υπόλοιποι Όροι και Προϋποθέσεις της Εφαρμογής.