Όροι και Προϋποθέσεις: 1 Sony Playstation 5 & το FIFA 23 και κάθε εβδομάδα 4 δωροκουπόνια σε καύσιμα κίνησης αξίας 250 ευρώ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 

01/11/2022 έως 30/11/2022

 

ΔΩΡΑ: 16 δωροκουπόνια €250 το καθένα για καύσιμα από τα πρατήρια Petrolina, Agip και Eni (τα Δωροκουπόνια) και ένα Sony Playstation 5 & το FIFA 23 (το Μεγάλο Δώρο).

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΤΩΝ

1.Η πρώτη, δεύτερη και τρίτη ομάδα των 4 νικητών (4 νικητές και 4 επιλαχόντες) των Δωροκουπονιών θα επιλεγεί με κλήρωση οι οποίες θα διεξαχθούν μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας της Εταιρείας στις ακόλουθες ημερομηνίες ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορίσει η Εταιρεία και οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς εντός 7 ημερών από την ημερομηνία επιλογής τους: (α) Στις 7 Νοεμβρίου 2022 (η πρώτη ομάδα), (β) Στις 14 Νοεμβρίου 2022 (η δεύτερη ομάδα), και (γ)Στις 21 Νοεμβρίου 2022 (η τρίτη ομάδα).

2. Η τέταρτη ομάδα των 4 νικητών (4 νικητές και 4 επιλαχόντες) των Δωροκουπονιών καθώς και ο νικητής του Μεγάλου Δώρου (1 νικητής και 1 επιλαχών) θα επιλεγούν με κλήρωση η οποία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας της Εταιρείας στην 1 Δεκεμβρίου 2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορίσει η Εταιρεία και θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς εντός 7 ημερών από την ημερομηνία επιλογής τους.

3. Κατά την επιλογή κάθε νικητής, θα διασφαλίσουμε ότι κάθε νικητής πληροί τα σχετικά κριτήρια. Σε περίπτωση άκυρης ή ελλιπούς συμμετοχής, θα επιλέξουμε άλλον νικητή. Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα μας να αρνηθούμε να παραδώσουμε οποιοδήποτε δώρο σε οποιονδήποτε δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

 

Σημειώνεται ότι οι υπόλοιποι Όροι και Προϋποθέσεις της Εφαρμογής ισχύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες και τους πλήρεις όρους, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στους Όρους και Προϋποθέσεις της Εφαρμογής.