Όροι και Προϋποθέσεις: 10 δωροκουπόνια σε καύσιμα κίνησης αξίας 500 ευρώ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 

27/03/2023 έως 30/04/2023

ΔΩΡΑ: 10 δωροκουπόνια €500 το καθένα για καύσιμα κίνησης από τα πρατήρια Petrolina, Agip και Eni (τα Δωροκουπόνια) .

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΤΩΝ

1.Οι 10 νικητές (10 νικητές και 10 επιλαχόντες) των Δωροκουπονιών θα επιλεγεί με κλήρωση η οποία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας της Εταιρείας στην ακόλουθη ημερομηνία ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορίσει η Εταιρεία και οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς εντός 7 ημερών από την ημερομηνία επιλογής τους:

  • Στις 02 Mαϊου 2023.

2. Κατά την επιλογή κάθε νικητή, θα διασφαλίσουμε ότι κάθε νικητής πληροί τα σχετικά κριτήρια. Σε περίπτωση άκυρης ή ελλιπούς συμμετοχής, θα επιλέξουμε άλλον νικητή. Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα μας να αρνηθούμε να παραδώσουμε οποιοδήποτε δώρο σε οποιονδήποτε δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Σημειώνεται ότι ισχύουν οι υπόλοιποι Όροι και Προϋποθέσεις της Εφαρμογής