Ζήσε μοναδικές περιπέτειες στην Κύπρο με την Πετρολίνα
02 Ιουλίου 2020

Φέτος απολαμβάνουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές στην Κύπρο και κινούμαστε σε τοπικούς προορισμούς! 

H Πετρολίνα σας δίνει την ευκαιρία να εξερευνήσετε την Κύπρο και να ζήσετε μοναδικές εμπειρίες, μέσω του #IslandAdventuresCybyPetrolina και του διαγωνισμού της στο facebook και Instagram από 2-30 Ιουλίου 2020.


Αναλυτικοί Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό “IslandAdventuresCy by Petrolina”
1.    Αντικείμενο του Διαγωνισμού 
Η εταιρεία Petrolina (Holdings) Public Ltd, με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Κιλκίς 1, 6015, Λάρνακα (η "Εταιρεία") προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο ‘IslandAdventuresCy by Petrolina’ (ο "Διαγωνισμός"), ο οποίος θα διεξαχθεί διαδικτυακά στους λογαριασμούς της Εταιρείας στα κοινωνικά δίκτυα σε Facebook (www.facebook.com/petrolinaholdings) και Instagram (www.instagram.com/petrolinaholdings). Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την εταιρεία DeLeMa Communication Ltd εκ μέρους του πελάτη της Petrolina (Holdings) Public Ltd.
1.1.    Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών. 
2.    Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
2.1.    Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Κύπρο και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα είναι να διαθέτει ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο Facebook και Instagram. 
2.2.    Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται αποκλειστικά από την Εταιρεία και αυτός δεν υποστηρίζεται και δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με το Facebook ή Instagram. 
2.3.    Οι πληροφορίες οι οποίες θα παρασχεθούν στα πλαίσια του Διαγωνισμού θα χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό του Διαγωνισμού και μόνο από την Εταιρεία με βάση την Δήλωση Προστασίας Δεδομένων (ως είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.petrolina.com.cy).   
2.4.    Η ταυτοποίηση ηλικίας των διαγωνιζομένων θα γίνεται με την προσκόμιση της ταυτότητας των νικητών, όταν θα παρουσιαστούν για την παραλαβή του δώρου.
3.    Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
3.1.    Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της Εταιρείας και του Ομίλου Πετρολίνα, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω καθώς επίσης και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών  (γ) όσοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμο κατά τη χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας και (δ) οι εργαζόμενοι της διαφημιστικής εταιρείας DeLeMa Communication Ltd.
3.2.    Ο αποκλεισμός των ανωτέρω μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ή αν αποκαλυφθεί μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει και να ζητήσει επιστροφή του δώρου.
4.    Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
4.1.    Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό γίνεται και στις 2 κοινωνικές πλατφόρμες: Facebook και Instagram
4.2.    Για να δηλώσει συμμετοχή στο Διαγωνισμό στην πλατφόρμα του Facebook, ένας χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει και να υλοποιήσει και τα τρία (3) πιο κάτω βήματα:
α)    Κάνει Like τη σελίδα Petrolina (Holdings) Public Ltd που βρίσκεται στον ιστότοπο: www.facebook.com/petrolinaholdings
β)    Να βρει την σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού και να απαντήσει στα σχόλια της ανάρτησης την ερώτηση «Ποια χρονιά κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο, στην κατηγορία Laser, ο Παύλος Κοντίδης;»
γ)    Να αναφέρει (κάνοντας tag) 1 φίλο/η μαζί με την απάντησή του.
4.3.    Για να δηλώσει συμμετοχή στο Διαγωνισμό ένας χρήστης στο Instagram θα πρέπει να ακολουθήσει και να υλοποιήσει και τα τρία (3) πιο κάτω βήματα:
α)    Να ακολουθήσει (κάνοντας “follow”) την επίσημη σελίδα της Πετρολίνα που βρίσκεται στον ιστότοπο: www.instagram.com/petrolinaholdings 
β)    Να βρει την σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού και να απαντήσει στα σχόλια της ανάρτησης την ερώτηση «Ποια χρονιά κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο, στην κατηγορία Laser, ο Παύλος Κοντίδης;»
γ)    Να αναφέρει (κάνοντας tag) 1 φίλο/η μαζί με την απάντησή του.
5.    Ο Διαγωνισμός και οι Όροι αυτού θα κοινοποιηθούν μέσω της επίσημης σελίδας της Εταιρείας, www.petrolina.com.cy,  στο Facebook www.facebook.com/petrolinaholdings και στο Instagram www.instagram.com/petrolinaholdings 
5.1.    Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή/και υπηρεσίας  που εμπορεύεται η Εταιρεία. 
6.    Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού
6.1.    Η ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα γίνει με τυχαία κλήρωση όλων των χρηστών που ακολούθησαν τις οδηγίες του διαγωνισμού (όπως καθορίζεται στο σημείο 4) η οποία θα διεξαχθεί στις 31 Ιουλίου 2020 στα γραφεία της εταιρίας “DeLeMa Communication Ltd”, στην Λευκωσία. 
6.2.    Θα αναδειχθούν οκτώ (8) τυχαίοι νικητές συνολικά και από τις δύο δημοσιεύσεις (σε Facebook και Instagram). Ειδικότερα:
α)    1 νικητής μαζί με ένα  άτομο της επιλογής του, θα κερδίσει προσωπικό μάθημα εκπαίδευσης ιστιοπλοΐας από τον ολυμπιονίκη Παύλο Κοντίδη. 
β)    4 νικητές θα κερδίσουν 1 πτήση με ανεμόπτερο, μαζί με ένα άτομο της επιλογής τους, διάρκειας 10 λεπτών από τον Κυπριακό Όμιλο Ανεμοπλοΐας. 
γ)    3 νικητές θα κερδίσουν καύσιμα κίνησης Πετρολίνα, αξίας €100 ο καθένας.
Οι ημερομηνίες και οι λεπτομέρειες σχετικά με την διεξαγωγή του μαθήματος εκπαίδευσης θα γίνει κατόπιν συνεννόησης μεταξύ νικητών και της διαθεσιμότητας του Παύλου Κοντίδη. 
Οι ημερομηνίες και οι λεπτομέρειες σχετικά με την διεξαγωγή των πτήσεων με ανεμόπτερο θα διοργανωθούν κατόπιν συνεννόησης μεταξύ νικητών και της DeLeMa Communication Ltd.
7.    Η κλήρωση θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διαφημιστικής Εταιρείας DeLeMa Communication Ltd (η “Κλήρωση”) 
7.1.    Η Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 31/07/2020 ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ως ήθελε καθορίσει η Εταιρεία.  Οι  νικητές θα ανακοινωθούν στην επίσημη σελίδα της Εταιρείας στο Facebook  και Instagram εντός μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
7.2.    Κάθε χρήστης δικαιούται να κερδίσει μόνο μία (1) φορά. 
7.3.    Στην Κλήρωση θα συμμετέχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές του Διαγωνισμού (οι “Έγκυρες Συμμετοχές”). Ως Έγκυρες Συμμετοχές νοούνται οποιεσδήποτε συμμετοχές στο Διαγωνισμό για τις οποίες ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:
α)    έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω στο σημείο 4,
β)    δεν αποτελούν, κατά την κρίση της Εταιρείας προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
7.4.    Τα δώρα του Διαγωνισμού θα κερδίσουν οκτώ (8) συνολικά νικητές όπως αναφέρονται στο σημείο 6. Τα καύσιμα κίνησης αξίας €100 έκαστο θα μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. 
7.5.    Τα Δώρα δεν θα ανταλλάζονται με μετρητά και ούτε θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άλλη προσφορά ή έκπτωση.
8.    Διάρκεια του Διαγωνισμού
8.1.    Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 02/07/2020, ώρα 11:00 (η " Έναρξη του Διαγωνισμού ") μέχρι και τις 30/07/2020, ώρα 23:59 (η "Λήξη του Διαγωνισμού").
9.    Ενημέρωση για την κατακύρωση - Παραλαβή Δώρων
9.1.    Οι νικητές θα ειδοποιούνται εντός 2 ημερών μετά την κλήρωση με προσωπικό μήνυμα στο Facebook ή στο Instagram του νικητή (ανάλογα με το κοινωνικό δίκτυο που επέλεξε να λάβει μέρος). 
9.2.    Μόνο τα δώρα που αναλογούν θα απονέμονται σε κάθε συμμετέχοντα του Διαγωνισμό. 
9.3.    Η παραλαβή των Δώρων θα γίνεται μετά από συνεννόηση με την Εταιρεία. Τα Δώρα θα παραδίδονται μόνο με την επίδειξη ταυτότητας. 
9.4.    Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν επίσης στην επίσημη σελίδα της Εταιρείας, www.petrolina.com.cy,  στο Facebook www.facebook.com/petrolinaholdings και στο Instagram www.instagram.com/petrolinaholdings. 
9.5.    Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές εντός του χρονικού διαστήματος επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ανακοίνωσής τους για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων των λόγων ανωτέρας βίας), ή/και σε περίπτωση που ο νικητής καθυστερήσει ή/και δεν επιθυμεί να παραλάβει το δώρο του εντός της πιο πάνω προθεσμίας, αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου. Τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος στη λίστα με τον αύξοντα αριθμό, ως ο πρώτος επιλαχών, κ.ο.κ. 
10.    Ευθύνη
10.1.    Η Εταιρεία δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη ή/και καταχώρηση συμμετοχής. 
10.2.    Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων εντός της προθεσμίας που καθορίζεται ανωτέρω στο άρθρο 8. Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται έναντι των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας , τυχερών και ανωτέρας βίας. 
10.3.    Η Εταιρεία ή/και ο Παύλος Κοντίδης δεν θα ευθύνονται έναντι των συμμετεχόντων του Διαγωνισμού ή/και οποιουδήποτε τρίτου προσώπου στην περίπτωση ατυχήματος ή/και αμέλειας εκ μέρους του Παύλου Κοντίδη ή/και του Κυπριακού Ομίλου Ανεμοπλοΐας ή/και οποιουδήποτε άλλου προσώπου πριν ή/και κατά τη διάρκεια ή/και μετά την εκπλήρωση των δώρων του Διαγωνισμού, ως περιγράφονται στις παραγράφους 6.2 (α) και 6.2 (β) ανωτέρω. 
10.4.    Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των δώρων, κατά τα ανωτέρω προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας παύει να υφίσταται.  
11.    Δημοσιότητα
11.1.    Οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook: www.facebook.com/petrolinaholdings σε μορφή ‘Note’. Ο σύνδεσμός (link) θα προστεθεί και στο σημείο “Bio” στη σελίδα του διοργανωτή στο Instagram: www.instagram.com/petrolinaholdings. Οι όροι θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.petrolina.com.cy   
12.    Προσωπικά Δεδομένα
12.1.    Για τη διενέργεια του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram, δεν απαιτείται η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων πέραν αυτών που καταχωρούνται από τις εφαρμογές. Η Δήλωση Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.petrolina.com.cy. Τα προσωπικά στοιχεία που παραχωρούνται για τον Διαγωνισμό θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία της Εταιρείας με τους νικητές, ώστε να διευθετηθεί η παραλαβή των δώρων.  
12.2.    Η Εταιρεία δύναται κατά την παράδοση των Δώρων να ζητήσει από οποιοδήποτε δικαιούχο δώρου οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παράδοσης του δώρου ή για την διαδικασία του Διαγωνισμού.  Οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία, θα παραχωρηθούν με την ρητή συγκατάθεση του συμμετέχοντα η δικαιούχου του δώρου. 
13.    Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων
13.1.    Η Εταιρεία δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και της ημερομηνίας διεξαγωγής της Κλήρωσης), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της επίσημης σελίδας της Εταιρεία ή της κοινωνικής πλατφόρμας Facebook και Instagram, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
14.    Εφαρμοστέο Δίκαιο 
14.1.    Οι παρόντες όροι και ο Διαγωνισμός στο σύνολό του διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας.
15.    Αποδοχή των όρων Διαγωνισμού και τυχόν Δώρων
15.1.    Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. 
15.2.    Η αποδοχή των Δώρων, συνεπάγεται ότι οι νικητές δίνουν τη συγκατάθεσή τους στην Εταιρεία προς δημοσίευση των ονομάτων τους και της πόλης διαμονής τους σε οποιαδήποτε διαφημιστική δραστηριότητα που σχετίζεται με το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε μέσο των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ). Η εν λόγω διαφημιστική δραστηριότητα δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση των ονομάτων των νικητών αλλά πιθανό να συμπεριλάβει τη χρήση εικόνας μέσω φωτογράφησης ή κινηματογράφησης μαζί με τους πρωταγωνιστές του Διαγωνισμού. Η Εταιρεία προτίθεται να ζητήσει την συγκατάθεση σας για την χρήση εικόνας και φωτογραφιών.