ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενημερώνουμε το καταναλωτικό κοινό ότι ο πιο κάτω διαγωνισμός δεν έχει καμία σχέση με την εταιρεία μας, ούτε έχει δοθεί οποιαδήποτε αδειοδότηση για τη χρήση της εμπορικής μας επωνυμίας.
21 Σεπτεμβρίου 2020

Ενημερώνουμε το καταναλωτικό κοινό ότι ο πιο κάτω διαγωνισμός δεν έχει καμία σχέση με την εταιρεία μας, ούτε έχει δοθεί οποιαδήποτε αδειοδότηση για τη χρήση της εμπορικής μας επωνυμίας.

Παρακαλούμε το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, ειδικά όταν καλείται να καταθέσει προσωπικά στοιχεία, για τη διεκδίκηση κάποιου «δώρου».  Ο οποιοσδήποτε διαγωνισμός ενεργοποιείται από την Πετρολίνα, κοινοποιείται τόσο στην επίσημη ιστοσελίδα μας όσο και στις επίσημες σελίδες μας στα κοινωνικά δίκτυα.