Πετρολίνα: Ειδικές προσφορές σε λιπαντικά Eni
Αποκλειστικά σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni
16 Σεπτεμβρίου 2020

Ειδικές τιμές για τα ανώτερης ποιότητας λιπαντικά Εni, προσφέρει η Πετρολίνα, σε συνεργασία με τον ιταλικό κολοσσό Εni.

Με αγορά καυσίμων κίνησης Petrolina αξίας €20 και άνω σε μια συναλλαγή, σε πρατήρια Petrolina, Agip και Εni,θα προσφέρεται ένα κουπόνι συμμετοχής, το οποίο παρέχει τα ακόλουθα:

Ειδικές τιμές για αγορά ή/και αλλαγή λαδιού στα τέσσερα ακόλουθα λιπαντικά και στις συσκευασίες 1 λίτρου ή/και 4 λίτρων:

α) eni i-Base 15W-40 / €3,30 ανά λίτρο,

β) eni i-Sint 10W-40 / €3,50 ανά λίτρο,

γ) eni i-Sint 5W-30 / €6,20 ανά λίτρο και

δ) eni i-Ride Scooter 2T / €5,50 ανά λίτρο.

Η Πετρολίνα είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των λιπαντικών Εni στην Κύπρο για πέρα από 40 χρόνια.

Η προωθητική ενέργεια διάρκειας ενός μήνα αρχίζει στις 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Η εξαργύρωση των κουπονιών ισχύει μέχρι και τις 16 Νοεμβρίου 2020.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προωθητική ενέργεια οργανώνεται και διεξάγεται από την Petrolina (Holdings) Public Ltd («Εταιρεία»).

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όσοι προβαίνουν σε αγορές καυσίμων κίνησης Petrolina αξίας €20 και άνω σε μια συναλλαγή, από πρατήρια Petrolina,

 Agip και Eni που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια («Αγορά Συμμετοχής»).

3. Αναφορικά με αυτοκίνητα κοινού τύπου, για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €20 και άνω θα προσφέρεται ένα κουπόνι. Αναφορικά με λεωφορεία και φορτηγά, για κάθε Αγορά Συμμετοχής

 αξίας €100 και άνω θα προσφέρεται ένα κουπόνι. Σε περιπτώσεις πολλαπλών Αγορών Συμμετοχής από το ίδιο πρατήριο την ίδια ημέρα, η Εταιρεία δύναται να θεωρήσει κατά την κρίση της ότι πρόκειται για μια αγορά.

4. Σε περίπτωση Αγοράς Συμμετοχής που γίνεται από χρηματοδέκτη, το Κουπόνι θα παραλαμβάνεται κατά το ωράριο λειτουργίας του ιδίου πρατηρίου, μετά από παρουσίαση της σχετικής απόδειξης.

5. Κάθε Κουπόνι που χρησιμοποιείται και παραδίδεται νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους της προωθητικής ενέργειας προσφέρει τις ακόλουθες ειδικές τιμές για αγορά ή/και αλλαγή λαδιού μόνο στα τέσσερα ακόλουθα λιπαντικά και στις συσκευασίες 1 λίτρου ή/και 4 λίτρων, στα πρατήρια Petrolina, Agip και Eni που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια: α) eni i-Base 15W-40 / €3,30 ανά λίτρο, β) eni i-Sint 10W-40 / €3,50 ανά λίτρο, γ) eni i-Sint 5W-30 / €6,20 ανά λίτρο, δ) eni i-Ride Scooter 2T / €5,50 ανά λίτρο.

6. Η εξαργύρωση των κουπονιών ισχύει για αγορά ή/και αλλαγή λαδιού, χωρίς επιπρόσθετη χρέωση, από 1 μέχρι 6 λίτρα για επιβατικά/βαν, από 1 μέχρι 12 λίτρα για φορτηγά/ημιφορτηγά και 1 λίτρο για μοτοσυκλέτες.

7. Το Κουπόνι δεν ανταλλάσσεται με μετρητά και ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλη προσφορά ή έκπτωση.

8. Η προωθητική ενέργεια λήγει στις 16 Οκτωβρίου, 2020 ή μέχρι εξαντλήσεως των Κουπονιών και μπορεί να τερματιστεί ή να μεταβληθούν οι όροι της χωρίς προειδοποίηση και χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη της Εταιρείας.

9. Η εξαργύρωση των κουπονιών ισχύει μέχρι 16 Νοεμβρίου, 2020 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μετά την εν λόγω ημερομηνία, τα Κουπόνια είναι άκυρα, δεν εξαργυρώνονται και δεν έχουν οποιαδήποτε αξία.

10. Η συμμετοχή προσώπου στην προωθητική ενέργεια συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των πιο πάνω όρων ως επίσης και προβολής του σε κάθε προωθητική ενέργεια που τυχόν θα διοργανώσει η Εταιρεία.

 Για περισσότερες πληροφορίες στο www.petrolina.com.cy ή στο τηλ. 24 848 000.