Μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
17 Μαρτίου 2020

Στις δύσκολες αυτές στιγμές, που δοκιμάζεται ολόκληρη η ανθρωπότητα, η Πετρολίνα με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και απόλυτο σεβασμό απέναντι στο προσωπικό, τους συνεργάτες και τους πελάτες της, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για  τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης του κορωνοϊού, διασφαλίζοντας παράλληλα την εύρυθμη λειτουργία των εργασιών της και την επιχειρησιακή της συνέχιση. 

Τα μέτρα πρόληψης και προστασίας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα εξής:

  • Αναστολή της λειτουργίας των πλυντηρίων σε όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Eni και Agip που διαχειρίζεται η εταιρεία. Επίσης αριθμός πρατηριούχων έχει προχωρήσει σε αναστολή λειτουργίας των δικών τους πλυντηρίων. 
  • Αυστηρές οδηγίες σε όλο το προσωπικό για τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής.
  • Τοποθέτηση αντισηπτικών σε όλα τα ταμεία (πάγκους εργασίας), τουαλέτες, στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος και χώρο της πίστας στα πρατήρια για χρήση από τους υπαλλήλους καθώς και τους πελάτες.
  • Τακτική απολύμανση και καθαρισμός σ’ όλες τις επιφάνειες, ράφια και πάγκους εργασίας, στις αντλίες, στον χρηματοδέκτη.  
  • Συχνός και καλός αερισμός στον χώρο του καταστήματος του πρατηρίου. 
  • Αποφυγή γενικώς κάθε στενής επαφής. 
  • Χρήση γαντιών μίας χρήσεως απ’ όλους τους υπαλλήλους με οδηγία τη συχνή αντικατάσταση τους. 
  • Συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων από την ειδική ομάδα διαχείρισης κρίσεων. 
  • Οδηγίες για τη διαχείριση πιθανού έκτακτου περιστατικού.   

Επιπρόσθετα η εταιρεία λαμβάνει αυστηρά μέτρα, τόσο στα γραφεία όσο και στις  εγκαταστάσεις της, προκειμένου να προστατεύσει το εργατικό δυναμικό και τους συνεργάτες της. Μεταξύ άλλων, γίνεται συστηματικός έλεγχος της θερμοκρασίας σώματος όσων εισέρχονται στα υποστατικά της, οι ευάλωτες ομάδες του προσωπικού έχουν περιοριστεί στο σπίτι τους, πλείστα μέλη του προσωπικού εργάζονται από το σπίτι, έχουν ανασταλεί όλες οι συναντήσεις στα γραφεία και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. 

Η Πετρολίνα ακολουθεί πιστά και κατά γράμμα τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας, ευελπιστώντας ότι τα αυστηρά μέτρα τα οποία έχουν αποφασιστεί θα είναι για σύντομο χρονικό διάστημα.