Εξαγορά της ΣΙΛΚ ΟΙΛ ΑΕ από τον Όμιλο PETROLINA
03 Φεβρουαρίου 2021

Η PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD («PHL»), με έδρα την Κύπρο, ανακοινώνει, ότι η νέα θυγατρική της εταιρεία P.W. BUNKERING SERVICES (EAST MED) LTD., (100%) του Ομίλου PETROLINA, προχώρησε την 31/12/2020 στην εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΛΚ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («SILK OIL»). Η Συμφωνία Εξαγοράς εντάσσεται στο πλαίσιο περαιτέρω ανάπτυξης των υφιστάμενων εργασιών του Ομίλου PETROLINA στην Ελλάδα.

Η SILK OIL δραστηριοποιείται στην εμπορία πετρελαιοειδών από το έτος 1988 και έχει έδρα τη Ρόδο. Μέσα στα χρόνια έχει καταφέρει να εδραιωθεί στην Ελλάδα. Κατέχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων στην Κρήτη και στη Σάμο, για χρήση προϊόντων πετρελαιοειδών και υγραερίου και διατηρεί τέσσερα (4) υποκαταστήματα σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Σάμο, μέσω των οποίων προμηθεύει με υγρά καύσιμα όλη την ελληνική επικράτεια. Στις εγκαταστάσεις της (Κρήτη και Σάμο) αποθηκεύει καύσιμα για την εξυπηρέτηση του δικού της δικτύου πελατών, καθώς επίσης και καύσιμα άλλων πετρελαϊκών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και αεροπορικών καυσίμων.   

Η SILK OIL διαθέτει τετρακόσια δεκατέσσερα (414) σημεία πώλησης υγρών καυσίμων σε όλη την Ελλάδα. Ειδικότερα, προμηθεύει κατ’ αποκλειστικότητα πρατήρια καυσίμων που φέρουν το σήμα της, καθώς και ανεξάρτητα πρατήρια, διανομείς πετρελαίου θέρμανσης, βιομηχανικούς πελάτες και πελάτες ναυτιλίας, που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο. Επιπλέον οι εργασίες της SILK OIL περιλαμβάνουν δίκτυο βυτιοφόρων οχημάτων, μέσω του οποίου διανέμονται πετρελαιοειδή προϊόντα σε όλη την επικράτεια.

Το νέο επενδυτικό σχήμα έχει στόχο την αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου πρατηρίων που φέρουν το σήμα της εταιρείας SILK OIL, την επίτευξη νέων συνεργασιών στο χώρο των πρατηρίων και της βιομηχανικής πελατείας και την επέκταση στον εφοδιασμό πλοίων με πετρέλαιο ναυτιλίας. 

Η PHL δραστηριοποιείται στην Κύπρο για 60 χρόνια.  Είναι γνωστή για το μακροχρόνιο Know-how, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της και την τεχνογνωσία της, αλλά και για την ποιότητα των καυσίμων που διαθέτει.  Όραμά της ήταν πάντοτε να εξυπηρετεί τον Κύπριο καταναλωτή με ήθος, ανταγωνιστικές τιμές και με σεβασμό. Το slogan «Μαζί κινούμε την Κύπρο» είναι κάτι που η Πετρολίνα κάνει πράξη εδώ και 60 χρόνια. Η συμβολή της Πετρολίνα στην ανάπτυξη της οικονομίας της Κύπρου είναι πολύ μεγάλη. Το όραμα της ήταν πάντοτε να πρωτοπορεί σε όλα τα βήματα της και να γίνεται κινητήριος δύναμη στα οικονομικά και επιχειρηματικά δρώμενα της χώρας.  Να επενδύει σε νέα πρωτοποριακά προϊόντα, υπηρεσίες και υποδομές, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.  Εξίσου αξιόλογη είναι η συμβολή της στην κοινωνία, μέσα από ένα πολύπλευρο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Η Πετρολίνα ήταν και είναι πάντα δίπλα στον άνθρωπο. Στόχος της PHL είναι να προσφέρει στον Έλληνα καταναλωτή τον σεβασμό και τα ανώτερης ποιότητας προϊόντα που χαίρει ο Κύπριος καταναλωτής.

Η εξαγορά της SILK OIL από τον Όμιλο PETROLINA θα οδηγήσει όχι μόνο στην εδραίωση της εταιρείας στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στην ανόρθωση και εξέλιξη της, λόγω της πολυετούς πείρας της PHL στον τομέα πετρελαιοειδών και της εισροής κεφαλαίων στην SILK OIL από το εξωτερικό, γεγονός που θα συμβάλλει περαιτέρω και στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.