Διαγωνισμός ''Το ΑΝΤ1 Radio στο ξαναγεμίζει με Πετρολίνα''
10 Ιουνίου 2019

Όροι και Κανονισμοί Διαγωνισμού 
 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού 
 1.1. Η Antenna LTD (Εταιρεία), με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Μεγάρων 5, 2032 Στρόβολος, Λευκωσία , προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο “ Το Ant1 Radio…..στο ξαναγεμίζει.. με Πετρολίνα’’, ο οποίος θα διεξάγεται ζωντανά μέσα από τις συχνότητες του Ant1 Radio 102,7&103,7 (συχνότητες).
1.2. Μέσα από τις συχνότητες του Ant1 Radio, η Εταιρεία σας παρέχει την δυνατότητα να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό για να διεκδικήσετε το γέμισμα του ρεζερβουάρ του οχήματος σας με δωρεάν καύσιμα βενζίνης 95 και 98 οκτανίων και πετρέλαιο αυτοκινήτου τύπου diesel (Έπαθλο), από πρατήρια Petrolina, Agip & Eni (πρατήρια). Τα εκάστοτε πρατήρια που θα συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, θα αποφασίζονται από την Εταιρεία  και θα ανακοινώνονται μέσα από τις συχνότητες του Ant1 Radio, με καθορισμένο τρόπο και διαδικασία, ως καθορίζονται κάτωθι. 
1.3. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών.
2. Δημοσιότητα
2.1. Οι Όροι του παρόντος Διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένοι τόσο στην ιστοσελίδα www.ant1radio.com του Ant1 Radio, όσο και στην ιστοσελίδα www. petrolina.com.cy της  Petrolina (Holdings) Public Ltd (Πετρολίνα).  
3. Περίοδος Διεξαγωγής του Διαγωνισμού  
3.1. Η έναρξη του διαγωνισμού θα γίνει στις 10/6/19 (έναρξη Διαγωνισμού) και θα διαρκέσει μέχρι και τις 21/06/2019 (λήξη Διαγωνισμού). 
3.2. Ο διαγωνισμός θα διεξάγεται μέσα από τις συχνότητες του Ant1 Radio καθημερινά μεταξύ των ωρών 6:00 π.μ. μέχρι και 15:00 μ.μ., εκτός από τα Σάββατα και τις Κυριακές.  
3.3. Η πραγματική διάρκεια του διαγωνισμού θα είναι 10’ λεπτά την ημέρα.
3.4. Κάθε ημέρα, από την έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι και τη λήξη, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα για διάρκεια 10’ λεπτών, να προσπαθήσουν να αναδειχθούν νικητές και να διεκδικήσουν το Έπαθλο.  
4. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
 
4.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Κύπρο και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Περαιτέρω, αποτελεί προϋπόθεση του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες να είναι συντονισμένοι κατά τον χρόνο διεκδίκησης του επάθλου στις συχνότητες του Ant1 Radio. Το Έπαθλο αφορά μόνο οχήματα ιδιωτικής χρήσης τύπου σαλούν και ρητά εξαιρούνται από τη διεκδίκηση τα φορτηγά, τα λεωφορεία και τα επαγγελματικά οχήματα.  
4.2. Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται αποκλειστικά από την Εταιρεία και αφορά τη διεκδίκηση επάθλου από τα πρατήρια. Οι πληροφορίες οι οποίες θα παρασχεθούν στα πλαίσια του Διαγωνισμού θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία μόνο για το σκοπό του Διαγωνισμού. 
4.3. Η ταυτοποίηση ηλικίας θα γίνεται με την παρουσίαση της ταυτότητας των συμμετεχόντων, όταν θα παρουσιαστούν για να διεκδικήσουν την παραλαβή του επάθλου.
5. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
5.1. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
(α) οι εργαζόμενοι τόσο της Εταιρείας όσο και της Πετρολίνα, 
(β) τα πρόσωπα συγγένειας μέχρι και β’ βαθμού με τους ανωτέρω καθώς επίσης και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών και,  
(γ) όσοι δεν είναι συντονισμένοι κατά τον χρόνο διεκδίκησης του επάθλου στις συχνότητες.
6. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
6.1. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει, κατά εκείνη την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, να είναι συντονισμένοι από τις 6:00 π.μ. μέχρι και τις 15:00 μ.μ. στις συχνότητες του Ant1 Radio. Από τις 6:00 π.μ., οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Ant1 Radio θα ανακοινώνουν ενδείξεις σε σχέση με το πρατήριο, στο οποίο οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παρευρεθούν, για να διεκδικήσουν την παραλαβή του επάθλου. 
6.2. Όντας συντονισμένοι στις συχνότητες, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορούνται από ώρα σε ώρα με περισσότερα στοιχεία σε σχέση με το πρατήριο στο οποίο μπορούν να παρευρεθούν για να διεκδικήσουν το Έπαθλο. 
6.3. Κατά την διάρκεια των πιο πάνω ωρών, θα αποκαλύπτεται στους συμμετέχοντες η ακριβής τοποθεσία και το όνομα του πρατηρίου καθώς επίσης, και η έναρξη των 10΄λεπτών κατά τη διάρκεια των οποίων, θα μπορούν να μεταβαίνουν στο πρατήριο για να προσπαθήσουν να διεκδικήσουν το Έπαθλο και να αναδειχθούν νικητές. 
 
6.4. Κατά την άφιξη τους στο πρατήριο, οι συμμετέχοντες θα συναντήσουν πέραν από τους εργαζομένους της Πετρολίνα, και τους εκπροσώπους του Ant1 Radio οι οποίοι θα είναι επιφορτισμένοι με τον συντονισμό και την ομαλή διεκπεραίωση του διαγωνισμού, που όπως αναγράφεται ανωτέρω, θα έχει διάρκεια 10’ λεπτών.
6.5. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή των συμμετεχόντων, θα πρέπει κατά την άφιξη τους στο πρατήριο, να αποδείξουν ότι είναι συντονισμένοι στις συχνότητες του Ant1 Radio, άλλως αποκλείονται από τον διαγωνισμό. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να δηλώσουν τα στοιχεία τους στους εκπροσώπους του Ant1 Radio, όπως το ονοματεπώνυμο τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. 
6.6. Τα ανωτέρω στοιχεία, τα οποία θα τηρεί το Ant1 Radio, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα αυτής. 
6.7. Κάθε συμμετέχοντας θα έχει μία (1) ευκαιρία κάθε ημέρα για να διεκδικήσει την παραλαβή του επάθλου και να αναδειχθεί νικητής. 
6.8. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και την διεκδίκηση του επάθλου, δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή/και υπηρεσίας που εμπορεύεται η Εταιρεία ή/και η Πετρολίνα. 
7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού
7.1. Οι συμμετέχοντες που θα φθάσουν κατά την διάρκεια των 10’ λεπτών του διαγωνισμού, πρώτοι στα πρατήρια, θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το γέμισμα του ρεζερβουάρ του οχήματος τους με το Έπαθλο και να αναδειχθούν νικητές. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας, η οποία θα καθορίζεται, με βάση τον χρόνο που έφθασε έκαστος συμμετέχων. 
7.2. Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να κερδίσει μόνο μια (1) φορά την ημέρα.
7.3. Στον διαγωνισμό, θα συμμετέχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές (έγκυρες συμμετοχές). Ως Έγκυρες Συμμετοχές νοούνται οποιεσδήποτε συμμετοχές στο Διαγωνισμό έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 6 ανωτέρω. 
7.4. Όσοι έχουν υποβάλει έγκυρη συμμετοχή και δεν έχουν προλάβει να γεμίσουν το ρεζερβουάρ του οχήματος τους εντός της διάρκειας των 10’ λεπτών του Διαγωνισμού, θα αποκλείονται και δεν δύνανται να διεκδικήσουν την παραλαβή του επάθλου σε οποιαδήποτε ημέρα ή/και άλλο πρατήριο. Σημειώνεται ότι μετά το πέρας των 10’ λεπτών, δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε αντιτίμου ή αγοράς προϊόντων από την Πετρολίνα, ενώ η απλή αναμονή των συμμετεχόντων στα πρατήρια κατά την διάρκεια των 10’ λεπτών δεν δημιουργεί αφ’ εαυτής δικαίωμα για παραλαβή του Επάθλου. 
 
8. Έπαθλο   
8.1. Το Έπαθλο του Διαγωνισμού που θα κερδίσουν οι νικητές από τα πρατήρια που θα ανακοινώνονται από το Ant1 Radio θα διαφοροποιείται σε αξία ανάλογα με την χωρητικότητα του ρεζερβουάρ εκάστου οχήματος ιδιωτικής χρήσης τύπου σαλούν.
8.2. Κάθε νικητής θα δικαιούται δωρεάν γέμισμα του ρεζερβουάρ του οχήματος του με καύσιμα βενζίνης 95 ή 98 οκτανίων ή/και πετρέλαιο αυτοκινήτου τύπου diesel. 
8.3. Τα Έπαθλο δεν θα ανταλλάζεται με μετρητά και ούτε θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλη προσφορά ή έκπτωση. Περαιτέρω, η μεταβίβαση του επάθλου σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεν είναι αποδεκτή. 
9. Παραλαβή του Επάθλου
9.1. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ειδοποιούνται κατά τον χρόνο που θα βρίσκονται στο πρατήριο. 
9.2. Η παραλαβή του Επάθλου θα γίνεται την ίδια ημέρα ανάδειξης των νικητών και εντός της διάρκειας των 10΄λεπτών. 
9.3. Το Έπαθλο θα παραδίδεται μόνο με την επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν επίσης στις συχνότητες του Ant1 Radio. Σε περίπτωση που ο νικητής, αρνηθεί με οποιοδήποτε τρόπο να παραλάβει το Έπαθλο, το πρόσωπο αυτό θα χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Επάθλου και η συμμετοχή του θα ακυρώνεται. 
10. Ευθύνη
10.1. Η Εταιρεία δε θα ευθύνεται σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Εταιρείας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαριά αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
10.2. Επιπρόσθετα, η Πετρολίνα δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που η παραλαβή του Επάθλου δεν καταστεί δυνατόν να πραγματοποιηθεί ένεκα λόγων ανωτέρας βίας ή/και από τυχαία γεγονότα. 
11. Προσωπικά Δεδομένα
11.1. Για τη διενέργεια του συγκεκριμένου Διαγωνισμού δεν απαιτείται η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων πέραν αυτών που θα ζητηθούν από τους εκπροσώπους του Ant1 Radio κατά τον χρόνο άφιξης των συμμετεχόντων στα πρατήρια, δηλαδή του ονοματεπώνυμου, ηλικίας, καθώς και λήψης φωτογραφικού ή βιντεογραφικού υλικού για την προώθηση του Διαγωνισμού. Η πολιτική προσωπικών δεδομένων που διέπει τον Διαγωνισμό είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του Ant1 Radio.  
11.2. Η Εταιρεία επιφυλάσσει το δικαίωμα της να ζητήσει από οποιοδήποτε νικητή, κατά την παράδοση του Επάθλου,  τυχόν περαιτέρω στοιχεία. 
11.3. Όλα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα αντληθούν για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού θα διατηρούνται από την Εταιρεία μέχρι και τη λήξη του Διαγωνισμού. Με τη λήξη του Διαγωνισμού, τα στοιχεία αυτά θα καταστρέφονται. 
12. Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων
12.1. Η Εταιρεία δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της διάρκειας), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της Ιστοσελίδας, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης καθώς και από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Οι ίδιες πληροφορίες, θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Πετρολίνα. 
13. Εφαρμοστέο Δίκαιο 
13.1. Οι παρόντες όροι και ο Διαγωνισμός στο σύνολό του διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας.
14. Αποδοχή των όρων
14.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. 
14.2. Με την παραλαβή του Επάθλου, οι νικητές δίνουν τη συγκατάθεσή τους στην Εταιρεία προς δημοσίευση των ονομάτων τους σε οποιαδήποτε διαφημιστική δραστηριότητα που σχετίζεται με το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε μέσο των ΜΜΕ ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία πιθανό να περιλαμβάνει εκτός από τα ονόματα των νικητών και τη χρήση εικόνας μέσω φωτογράφησης ή κινηματογράφησης.  Οι νικητές έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την κινηματογράφηση τους, δηλώνοντας το ρητώς στους εκπροσώπους του Ant1 radio κατά την παραλαβή του επάθλου.