ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3+1 ΔΩΡΕΑΝ: BRIDGESTONE Tyre Center - Πρατήριο Πετρολίνα (έναντι νέου σταδίου ΓΣΖ)
Aγοράζοντας 3 ελαστικά Bridgestone, Firestone ή Infinity παίρνετε το 4ο δωρεάν!
28 Ιουλίου 2023

Όροι & Κανονισμοί 
1. Η προσφορά προσδιορίζεται ως εξής: 
 Mε κάθε αγορά 3 ελαστικών, ο πελάτης παίρνει το 4o δωρεάν. 
2. Η προσφορά ισχύει μόνο για το Συνεργείο Αλλαγή Ελαστικών Bridgestone 
 που βρίσκεται στο πρατήριο Πετρολίνα (έναντι νέου σταδίου ΓΣΖ) 
 στη Λεωφόρο Γεώργιου Χριστοδουλίδη, 6043 Λάρνακα.
3. Η προσφορά ισχύει από Δευτέρα μέχρι Σάββατο. 
4. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 31/10/2023.
5. Η προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη προσφορά.
6. Η προσφορά ισχύει μόνο για τα ελαστικά Bridgestone, Firestone και Infinity.