Αγορά τριών ακινήτων στο βόρειο παραλιακό μέτωπο Λάρνακας
24 Ιουνίου 2020

Η Petrolina (Holdings) Public Ltd ανακοινώνει ότι έχει προχωρήσει σε σύναψη συμφωνίας με την εταιρεία ExxonMobil Cyprus Limited για την αγορά τριών ακινήτων στη Λάρνακα μέσω της νέας πλήρους θυγατρικής της εταιρείας, Petrolina Bayfront Ltd, η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. Η συμφωνία υπογράφηκε στις 24 Ιουνίου 2021 και εντάσσεται στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου της Petrolina για ανάπτυξη διαφοροποιημένων εργασιών στον τομέα της ανάπτυξης γης.