23η Ετήσια Γενική Συνέλευση Πετρολίνα
Η Πετρολίνα διαχρονικά αντεπεξέρχεται σε δύσκολες και μεταβαλλόμενες καταστάσεις
14 Ιουνίου 2023

Tην Τετάρτη 14 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η 23η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Petrolina (Holdings) Public Ltd.

Στη Συνέλευση παρουσιάστηκαν εκτενώς τα ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το 2022, βάσει των οποίων ο συνολικός κύκλος εργασιών μέσω πρατηρίων, σε εμπορικούς πελάτες καθώς και σε άλλες εταιρίες πετρελαιοειδών ανήλθε στα €644,4εκ. έναντι €479,5εκ. το 2021. Το κέρδος πριν τη φορολογία ανήλθε στα €3,8εκ. έναντι €5,5εκ. το 2021, ενώ το κέρδος μετά την αφαίρεση της φορολογίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε στα €2,8εκ. έναντι €4,8εκ. το προηγούμενο έτος. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, το κέρδος ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες υπολογίζεται στα 3,25 σεντ έναντι 5,53 σεντ το 2021.

Όσον αφορά στη διαχρονική μερισματική πολιτική της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε σε καταβολή πρώτου προμερίσματος ύψους 1,7 σεντ το Σεπτέμβριο του 2022, δεύτερου προμερίσματος προς 2,0 σεντ τον Νοέμβριο του 2022 και σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές της Εταιρείας, προτείνει την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους 1,5 σεντ, έτσι ώστε το συνολικό μέρισμα για τη χρήση του έτους 2022 να ανέλθει στα 5,2 σεντ ανά μετοχή ή 15,3% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Όπως δήλωσε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της εταιρείας Κωστάκης Λευκαρίτης, η χρονιά που μας πέρασε ήταν αναμφισβήτητα δύσκολη τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο. «Η έναρξη του πολέμου μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας το Φεβρουάριο του 2022, σε συνδυασμό με τις ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης αγαθών που είχαν προηγουμένως δημιουργηθεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας, εντάθηκαν και επέφεραν σημαντικές αυξήσεις στις διεθνείς τιμές καυσίμων αλλά και άλλων προϊόντων, κυρίως κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Τα πιο πάνω είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες του Ομίλου μας, κυρίως με αισθητά αυξημένο κόστος χρηματοδότησης των εισαγωγών προϊόντων πετρελαιοειδών. Ο Όμιλος μας κατάφερε να αντιμετωπίσει με επιτυχία την πρωτόγνωρη νέα τάξη πραγμάτων, όπως άλλωστε και διαχρονικά το έχει αποδείξει να αντεπεξέρχεται στα δύσκολα και να αναπροσαρμόζεται σε μεταβαλλόμενες καταστάσεις».

Ο κ. Λευκαρίτης τόνισε πως, «Σταθερός στόχος του Ομίλου μας παραμένει η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο του τριπτύχου Περιβάλλον - Κοινωνία – Διακυβέρνηση ταυτόχρονα με τη διαφύλαξη των οικονομικών του πόρων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του και την ενδυνάμωση των προοπτικών ανάπτυξης. Πέραν αυτών, ο Όμιλος μας, μέσω ποικίλων εταιρικών δραστηριοτήτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στηρίζει διαχρονικά την κυπριακή κοινωνία και τις ανάγκες των συνανθρώπων μας όταν αυτές προκύψουν. Η προσφορά αυτή θα συνεχιστεί και στο μέλλον, ως ανιδιοτελή εκτίμηση προς την Κυπριακή κοινωνία».  

Σχετικά με την ενσωμάτωση της ΣΙΛΚ ΟΙΛ στον Όμιλο, από το τέλος του 2020, ο κ. Λευκαρίτης δήλωσε πως «αναμένεται στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα να επηρεάσει θετικά τις προοπτικές και τα αποτελέσματα του Ομίλου λόγω των οικονομιών κλίμακος και συνεργειών στον Ελλαδικό χώρο».

Αναφερόμενος στη δραστηριότητα του Ομίλου πέραν των πετρελαιοειδών, ο κ. Λευκαρίτης τόνισε πως «ο Όμιλος μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση και συνεχώς εξετάζει νέα έργα υποδομής με μακροχρόνιο ορίζοντα, με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το Larnaka Land of Tomorrow, ένα μεγαλεπήβολο έργο με το οποίο ο Όμιλος μας προσβλέπει στην ανάπτυξη των ιδιόκτητων ακινήτων που βρίσκονται στο βόρειο παραλιακό μέτωπο Λάρνακας και τη μετατροπή τους σε ένα μοντέρνο και ελκυστικό χώρο για τις επόμενες γενεές».

Κλείνοντας, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Πετρολίνα, απηύθυνε θερμές ευχαριστίες και εξέφρασε την ιδιαίτερη εκτίμηση του προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Διεύθυνση, τους πρατηριούχους, το προσωπικό, τους ελεγκτές, τους νομικούς συμβούλους και όλους τους συνεργάτες που διαχρονικά βρίσκονται δίπλα στη μεγάλη οικογένεια της Πετρολίνα, για τη συμβολή τους στην ομαλή διεκπεραίωση των εταιρικών της δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε επίσης και σε όλους τους μετόχους της εταιρείας για την εμπιστοσύνη με την οποία την περιβάλλουν. «Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο ευθύνης και εμπιστοσύνης που επικεντρώνονται όλες οι προσπάθειές μας για την αξιοποίηση ευκαιριών και την επίτευξη εταιρικών στρατηγικών στόχων προς όφελος όλων των μετόχων», είπε.