22η Ετήσια Γενική Συνέλευση Πετρολίνα
Χρονιά ορόσημο και το 2021
22 Ιουνίου 2022

Tην Τετάρτη 22 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η 22η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Petrolina (Holdings) Public Ltd.

Στη Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν εκτενώς τα ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το 2021, ανακοινώθηκαν κέρδη πριν τη φορολογία ύψους €5,5εκ. έναντι €3,8εκ. το 2020, ενώ το κέρδος μετά την αφαίρεση της φορολογίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε στα €4,8εκ. έναντι €3,1εκ. το προηγούμενο έτος. Ο συνολικός κύκλος εργασιών μέσω πρατηρίων, σε εμπορικούς πελάτες καθώς και σε άλλες εταιρείες πετρελαιοειδών ανήλθε στα €480,0εκ. έναντι €283,2εκ. το 2020. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, το κέρδος ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες υπολογίζεται στα 5,53σεντ έναντι 3,60σεντ.

Η διαχρονική μερισματική πολιτική της Εταιρείας  παραμένει σταθερή. Το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε σε καταβολή πρώτου προμερίσματος ύψους 1,7σεντ ανά μετοχή τον Μάιο του 2021, δεύτερου προμερίσματος προς 2,5 σεντ ανά μετοχή τον Οκτώβριο του 2021 και σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές της Εταιρείας προτείνει την καταβολή τελικού μερίσματος προς 2,0 σεντ ανά μετοχή, έτσι ώστε το συνολικό μέρισμα για το έτος 2021 να ανέλθει στα 6,2 σεντ ανά μετοχή ή 18,23% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Όπως ανάφερε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της εταιρείας, Κωστάκης Λευκαρίτης «πέρα από τους αριθμούς, το 2021 ήταν για μας ακόμη μια χρονιά ορόσημο καθότι στην περσινή χρονιά ενοποιούνται για πρώτη φορά τα αποτελέσματα της πλήρους θυγατρικής εταιρείας ΣΙΛΚ ΟΙΛ η οποία εντάχθηκε στον Όμιλο μας στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η εξαγορά αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο περαιτέρω ανάπτυξης των υφιστάμενων εργασιών του Ομίλου στην Ελλάδα και αναμένεται στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα να συμβάλει θετικά στις προοπτικές του Ομίλου. Παράλληλα, ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση και συνεχώς εξετάζει νέα έργα υποδομής με μακροχρόνιο ορίζοντα, με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και εξέλιξής της με τα νέα δεδομένα της αγοράς και την διασφάλιση της επιχειρηματικής της συνέχειας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρόσφατη δραστηριοποίηση του Ομίλου στον τομέα της εκμετάλλευσης και ανάπτυξης των ιδιόκτητων ακινήτων που βρίσκονται στο βόρειο παραλιακό μέτωπο Λάρνακας, στο χώρο των παλαιών εγκαταστάσεων, κυρίως και μετά την πρόσφατη εξαγορά επιπρόσθετων ανάλογων ακινήτων μέσω της πλήρους θυγατρικής εταιρείας Petrolina Bayfront Ltd».

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της πανδημίας Covid 19 αλλά και στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είπε: «Το 2021 ήταν ακόμη μια δύσκολη χρονιά τόσο για τον τόπο μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο αφού συνεχίστηκαν σε μεγάλο βαθμό οι επιπτώσεις της πανδημίας η οποία επέφερε σημαντικές δοκιμασίες στις κοινωνικές και οικονομικές αντοχές όλου του πλανήτη. Η σταδιακή αποκλιμάκωση της πανδημίας οδήγησε μεν σε μερική ανάκαμψη στην οικονομία, ωστόσο διατάραξε την παγκόσμια ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης με αποτέλεσμα να παρατηρούνται πληθωριστικές τάσεις, κυρίως προς το δεύτερο μέρος του έτους. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία φέτος τον Φεβρουάριο, πέραν όλων των ανθρώπινων και υλικών απωλειών, έχει επιφέρει επιπρόσθετη ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και οι πληθωριστικές επιπτώσεις είναι πλέον αισθητές σε όλα τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με απρόβλεπτη δυστυχώς εξέλιξη».

Κλείνοντας, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Πετρολίνα, απηύθυνε θερμές ευχαριστίες και εξέφρασε την ιδιαίτερη εκτίμηση του προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Διεύθυνση, τους πρατηριούχους, το προσωπικό, τους ελεγκτές, τους νομικούς συμβούλους - όλους του συνεργάτες και συνοδοιπόρους στη μεγάλη οικογένεια της Πετρολίνα - για τη συμβολή τους στην ομαλή διεκπεραίωση των εταιρικών δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και όλους τους μετόχους της Εταιρείας για την εμπιστοσύνη τους. «Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο ευθύνης και εμπιστοσύνης που επικεντρώνονται όλες οι προσπάθειες μας για την επίτευξη των εταιρικών στρατηγικών στόχων που έχουμε θέσει προς όφελος όλων των μετόχων», είπε.