21η Ετήσια Γενική Συνέλευση Πετρολίνα
Χρονιά ορόσημο και το 2020 με την εξαγορά της ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Ε
23 Ιουνίου 2021

Πραγματοποιήθηκε η 21η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Petrolina (Holdings) Public Ltd, με περιορισμένο αριθμό παρευρισκόμενων και λαμβάνοντας όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του Covid19.

Στη Συνέλευση κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν εκτενώς τα ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το 2020, ανακοινώθηκαν κέρδη πριν τη φορολογία ύψους €3,8εκ. έναντι €4,5 εκ. το 2019, ενώ το κέρδος μετά την αφαίρεση της φορολογίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε στα €3,1εκ. έναντι €4,1εκ. το προηγούμενο έτος. Ο συνολικός κύκλος εργασιών μέσω πρατηρίων, σε εμπορικούς πελάτες καθώς και σε άλλες εταιρείες πετρελαιοειδών, ανήλθε στα €283,2εκ. έναντι €322,9εκ. το 2019. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, το κέρδος ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες υπολογίζεται στα 3,60σεντ έναντι 4,68σεντ το 2019.


Η διαχρονική μερισματική πολιτική της Εταιρείας  παραμένει σταθερή. Το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε σε καταβολή πρώτου προμερίσματος ύψους 1,5σεντ τον Νοέμβριο του 2020 και σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη την ταμειακή ρευστότητα και τις προοπτικές της Εταιρείας, προτείνει την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους 2,5σεντ, έτσι ώστε το συνολικό μέρισμα για τη χρήση του έτους 2020 να ανέλθει στα 4,0σεντ ανά μετοχή ή 11,76% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής. 

Όπως ανάφερε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της εταιρείας, «πέρα από τα νούμερα όμως, το 2020 ήταν για μας ακόμη μια χρονιά ορόσημο, καθότι στο τέλος του έτους εντάχθηκε στο Συγκρότημα μας ως πλήρως θυγατρική εταιρεία, η ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Ε. με έδρα τη Ρόδο και δραστηριότητες σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η ΣΙΛΚ ΟΙΛ κατέχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων σε Κρήτη και Σάμο για χρήση προϊόντων πετρελαιοειδών και υγραερίου και διατηρεί τέσσερα υποκαταστήματα σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Σάμο μέσω των οποίων προμηθεύει με υγρά καύσιμα και υγραέριο την ελληνική αγορά».

Σε σχέση με τις αιτήσεις που υπέβαλε η Εταιρεία στον Δήμο Λάρνακας τον Οκτώβριο του 2020 για την αποξήλωση και κατεδάφιση των εγκαταστάσεων δεξαμενών υγρών καυσίμων που βρίσκονται στο βόρειο παραλιακό μέτωπο Λάρνακας έχουν εξασφαλίσει τις σχετικές εγκρίσεις, ο κ. Λευκαρίτης σημείωσε ότι «η Εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει με την κατεδάφιση των δεξαμενών και αφού ολοκληρώσει τον καθαρισμό και αποκατάσταση του εδάφους, θα προχωρήσει με την κατάλληλη αξιοποίησή της ιδιόκτητης γης, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη και τουριστική αναβάθμιση της Λάρνακας και κατ’ επέκταση της Κύπρου».

Αναφερόμενος στην κρίση του Covid19 είπε: «Αναμφισβήτητα αποτέλεσε τροχοπέδη σε πολλά εταιρικά θέματα. Πρώτιστο όμως μέλημα μας ήταν και είναι να διαφυλάξουμε και να προστατεύσουμε την υγεία των ανθρώπων μας, συνεργατών και πελατών, στηρίζοντας παράλληλα την Πολιτεία και την Κοινωνία. Και το αποδείξαμε έμπρακτα σε κάθε κάλεσμα για βοήθεια. Εκεί που δεν μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη ο κορονοϊός είναι στο όραμα και στους στόχους μας».

Κλείνοντας, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Πετρολίνα εξέφρασε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Petrolina (Holdings) Public Ltd, τη βαθιά μας εκτίμηση προς το πρόσωπο του εκ των ιδρυτών του Συγκροτήματος και Επίτιμου μας Προέδρου, αείμνηστου Κίκη Λευκαρίτη ο οποίος απεβίωσε το Νοέμβριο του 2020 σε ηλικία 94 ετών, έχοντας προσφέρει πολυετή και πολύτιμη προσφορά στο Συγκρότημα. Τέλος, ο κ. Κωστάκης Λευκαρίτης ευχαρίστησε θερμά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Διεύθυνση, τους πρατηριούχους, το προσωπικό, τους ελεγκτές, τους νομικούς συμβούλους, καθώς και όλους τους μετόχους της Εταιρείας  για την εμπιστοσύνη τους δείχνουν.