17η Ετήσια Γενική Συνέλευση Πετρολίνα
Πετρολίνα: Ανανέωση στρατηγικής συνεργασίας με Eni Ιταλίας – Ανάπτυξη έργων υποδομής - Συνεχής αναβάθμιση δικτύου πρατηρίων
29 Ιουνίου 2017

Με σημαντικές αναφορές τόσο για την ανάπτυξη των υποδομών της και τη συνεχή αναβάθμιση του δικτύου πρατηρίων όσο και για την ανανέωση των διεθνών της συνεργασιών, πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2017 η 17η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Petrolina (Holdings) Public Ltd.

Στη Γενική Συνέλευση παρουσιάστηκαν τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το 2016 κατά τη διάρκεια του οποίου ο συνολικός κύκλος εργασιών μέσω πρατηρίων, σε εμπορικούς πελάτες καθώς και σε άλλες εταιρείες πετρελαιοειδών ανήλθε στα €379,2εκ. έναντι €404,8εκ. το 2015. Το κέρδος πριν τη φορολογία ανήλθε σε €6,4εκ. έναντι €8,3εκ. το 2015 ενώ το κέρδος μετά τη φορολογία ανήλθε στα €5,6εκ. έναντι €7,2εκ. το προηγούμενο έτος. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, το κέρδος ανά μετοχή υπολογίζεται στα 6,43 σεντ έναντι 8,28 σεντ το 2015.

Στη βάση της σταθερής μερισματικής πολιτικής της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε σε καταβολή πρώτου προμερίσματος ύψους 2,2 σεντ τον Οκτώβριο του 2016 και δεύτερου προμερίσματος ύψους 1,7 σεντ τον Απρίλιο του 2017. Λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές της Εταιρείας, η  Γενική Συνέλευση ενέκρινε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για  την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους 2,0 σεντ έτσι ώστε το συνολικό μέρισμα για το 2016 να ανέλθει στα 5,9 σεντ ανά μετοχή ή 17,4% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Στο χαιρετισμό του Εκτελεστικού Προέδρου της Εταιρείας κ.Κίκη Λευκαρίτη,  τονίστηκαν οι ενέργειες της Εταιρείας που στόχο έχουν τη δημιουργία κατάλληλης υποδομής καθώς και  τη διαφύλαξη των οικονομικών της πόρων, τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της και τη διασφάλιση των προοπτικών ανάπτυξης.

Έγινε επίσης αναφορά στο δίκτυο πρατηρίων το οποίο είναι σε συνεχή αναβάθμιση στα πρότυπα ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε θέματα ασφάλειας, λειτουργικότητας και εμφάνισης έτσι που να προσφέρει το κατάλληλο περιβάλλον στον καταναλωτή, καθώς και στο τερματικό πετρελαιοειδών στο Βασιλικό, το οποίο με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης, η οποία κατά κύριο λόγο περιλαμβάνει την κατασκευή γεμιστηρίου βυτιοφόρων οχημάτων, αναμένεται να είναι σε πλήρη λειτουργία εντός  του 2018, νοουμένου φυσικά ότι εξασφαλιστούν έγκαιρα όλες οι απαιτούμενες άδειες που έχει υποβάλει η Εταιρεία.

Ο κ.Λευκαρίτης χαρακτήρισε επίσης σημαντική την ανανέωση για τα επόμενα δέκα χρόνια των συμφωνιών με την Eni Ιταλίας, τόσο για το δικαίωμα χρήσης των εμπορικών ονομάτων και σημάτων σε πρατήρια της Εταιρείας όσο για την αποκλειστική άδεια εισαγωγής και εμπορίας λιπαντικών στην Κύπρο. Όπως τόνισε, «σύντομα, όλα τα πρατήρια της Εταιρείας που λειτουργούν κάτω από την εμπορική ονομασία Agip θα μετονομαστούν σε Eni και θα φέρουν τα νέα πρότυπα του ιταλικού κολοσσού».