18η Ετήσια Γενική Συνέλευση Πετρολίνα
Σταθερή μερισματική πολιτική και το 2017
28 Ιουνίου 2018

Με την επικύρωση της νέας δομής του Διοικητικού της Συμβουλίου και την ανακήρυξη του, μέχρι πρότινος, Εκτελεστικού Προέδρου του ΔΣ της Εταιρείας, κ. Κίκη Λευκαρίτη, ως Δια Βίου Επίτιμου Προέδρου της, και την ανακήρυξη του κ. Κωστάκη Λευκαρίτη ως Εκτελεστικού Προέδρου, πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα, στις 27 Ιουνίου 2018, η 18η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Petrolina (Holdings) Public Ltd. 

Στη Συνέλευση παρουσιάστηκαν τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το 2017, όπου ο συνολικός κύκλος εργασιών μέσω πρατηρίων, σε εμπορικούς πελάτες καθώς και σε άλλες εταιρείες πετρελαιοειδών ανήλθε στα €391,5εκ. έναντι €379,0εκ. το 2016. Το κέρδος πριν τη φορολογία ανήλθε σε €4,7εκ. έναντι €6,2εκ. το 2016, ενώ το κέρδος μετά τη φορολογία ανήλθε στα €4,1εκ. έναντι €5,4εκ. το προηγούμενο έτος. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, το κέρδος ανά μετοχή υπολογίζεται στα 4,72 σεντ έναντι 6,12 σεντ το 2016.

Η μερισματική πολιτική της Εταιρείας παραμένει σταθερή. Το ΔΣ προχώρησε σε καταβολή πρώτου προμερίσματος ύψους 1,5 σεντ τον Οκτώβριο του 2017, ενώ η Γενική Συνέλευση ενέκρινε πρόταση του Συμβουλίου για την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους 2,5 σεντ, έτσι ώστε το συνολικό μέρισμα για τη χρήση του έτους 2017 να ανέλθει στα 4,0 σεντ ανά μετοχή ή 11,76% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Στο χαιρετισμό του, ο νέος Εκτελεστικός Πρόεδρος, κ. Κωστάκης Λευκαρίτης, τόνισε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του τερματικού πετρελαιοειδών στο Βασιλικό και ότι προχωρούν όλες οι διαδικασίες για την κατασκευή τερματικού υγραερίου, στο Βασιλικό, μέσω κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχει η Εταιρεία. «Στόχος μας», σημείωσε ο κ. Λευκαρίτης, «είναι όπως και τα δύο τερματικά ολοκληρωθούν και τεθούν σε λειτουργία εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχει θέσει η Κυβέρνηση. Όπως ανέφερε «εκτιμούμε ότι τα ιδιόκτητα οικόπεδα, στα οποία βρίσκονται τα τερματικά της Εταιρείας στη Λάρνακα θα ενταχθούν σε νέες πολεοδομικές ζώνες ώστε να τύχουν κατάλληλης ανάπτυξης».  

Ο κ. Κωστάκης Λευκαρίτης, απευθυνόμενος στους μετόχους της Πετρολίνα, στάθηκε ιδιαίτερα στην αποχώρηση του κ. Κίκη Λευκαρίτη από τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου μετά από δική του επιθυμία, έπειτα από 60 περίπου χρόνια συνεισφοράς στην Εταιρεία. Όπως είπε: «η συμβολή του Κίκη Λευκαρίτη τόσο στη δημιουργία και ανάπτυξη του Ομίλου μας όσο και γενικότερα στην οικονομία του τόπου μας είναι αναντίλεκτα ανεκτίμητη». Ο κ. Λευκαρίτης ευχαρίστησε, εξάλλου, τα μέλη του ΔΣ, τη Διεύθυνση, τους πρατηριούχους, το προσωπικό, τους ελεγκτές, τους νομικούς συμβούλους καθώς και όλους τους μετόχους της Εταιρείας για την εμπιστοσύνη τους.

Ο κ. Ντίνος Λευκαρίτης, Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος της Πετρολίνα, σε δικό του χαιρετισμό αναφέρθηκε στο επίκαιρο θέμα της μετακίνησης των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από την ακτογραμμή της Λάρνακας στην περιοχή Βασιλικού, με ειδική αναφορά στη δεύτερη φάση του τερματικού καυσίμων στην περιοχή Βασιλικού η οποία βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη.  Με την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την κατασκευή αυτοματοποιημένου γεμιστηρίου βυτιοφόρων οχημάτων καθώς και επιπρόσθετων δεξαμενών, το τερματικό της Πετρολίνα στο Βασιλικό θα καταστεί πλήρως λειτουργικό και θα είναι σε θέση να καλύψει όλες τις ανάγκες της κυπριακής αγοράς.  

Η Εταιρεία έχει μέχρι σήμερα επενδύσει  ποσά ύψους €35 εκατομμύρια για την πρώτη φάση του τερματικού και την αγορά της γης, ενώ το επιπρόσθετο κεφαλαιουχικό κόστος για τη δεύτερη φάση εκτιμάται στα €24 εκατομμύρια.  Ο κ. Ντίνος Λευκαρίτης αναφέρθηκε επίσης και στο Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης που υπέγραψε η Πετρολίνα πρόσφατα με την Κυβέρνηση και με το οποίο η Εταιρεία συμφώνησε με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα μετακίνησης που έχουν τεθεί τόσο για τα υγρά καύσιμα όσο και για το υγραέριο.  Μετά την πλήρη μεταφορά των εργασιών στο Βασιλικό, θα αρχίσει η αποξήλωση των εγκαταστάσεων στη Λάρνακα με την κατεδάφιση όλων των δεξαμενών και τον καθαρισμό της γης.

Ολόκληρη η Ετήσια Έκθεση του 2017 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Πετρολίνα www.petrolina.com.cy.