ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

  
Χριστούγεννα με Πετρολίνα

Ξύστε και κερδίστε καύσιμα κίνησης και θέρμανσης
Μεγάλη κλήρωση για ένα Audi A1 Sportback

 

Δωρεάν καύσιμα προσφέρει η ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ αυτά τα Χριστούγεννα σε χιλιάδες τυχερούς, με αποκορύφωμα ένα μεγάλο τυχερό που θα κερδίσει, μέσω κλήρωσης, ένα AUDI Α1 Sportback αυτόματο. 

 

Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης 25 ευρώ, από επιλεγμένα πρατήρια Πετρολίνα και Agip, οι καταναλωτές εξασφαλίζουν ένα ξυστό κουπόνι και την ευκαιρία να κερδίσουν καύσιμα κίνησης και θέρμανσης αξίας από 2 μέχρι 100 ευρώ!

 

Όσοι δεν κερδίζουν καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, συμμετέχουν στη μεγάλη κλήρωση για ένα Audi A1 Sportback S tronic αυτόματο.

 

Η νέα προωθητική ενέργεια της εταιρείας ‘’Χριστούγεννα με Πετρολίνα” αρχίζει στις 2 Δεκεμβρίου 2016 και θα διαρκέσει περίπου 5 εβδομάδες.

 

Όροι Συμμετοχής:

1. H προωθητική ενέργεια οργανώνεται και διεξάγεται από την Petrolina (Holdings) Public Ltd («Eταιρεία»).

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όσοι προβαίνουν (α) σε σχέση με ιδιωτικά οχήματα, σε αγορές καυσίμων κίνησης Petrolina Platinum+ αξίας €25 και άνω, ή (β) σε σχέση με φορτηγά ή λεωφορεία, €100 και άνω, σε μια συναλλαγή από πρατήρια Petrolina και Agip που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια  (η «Αγορά Συμμετοχής»).

3. Αναφορικά με αυτοκίνητα κοινού τύπου, για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €25 και άνω θα προσφέρεται 1 Κουπόνι. Για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €50 και άνω θα προσφέρονται 2 Κουπόνια το μέγιστο. Αναφορικά με λεωφορεία και φορτηγά, για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €100 και άνω θα προσφέρεται 1 Κουπόνι. Για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €200 και άνω θα προσφέρονται 2 Κουπόνια το μέγιστο.

4. Σε περίπτωση αγοράς καυσίμων από χρηματοδέκτη, το/τα Κουπόνι/α θα παραλαμβάνονται κατά το ωράριο λειτουργίας του ιδίου πρατηρίου, μετά από παρουσίαση της σχετικής απόδειξης.

5. Σε σχέση με κάθε Αγορά Συμμετοχής, κάθε δικαιούχο πρόσωπο θα λαμβάνει ένα κουπόνι (το/τα «Κουπόνι/α»), το οποίο, νοουμένου ότι  απαντηθεί ορθά η ερώτηση που περιέχει και είναι Κουπόνι που κερδίζει άμεσα, θα δίδει τα δικαιώματα που καταγράφονται στην παράγραφο 6 πιο κάτω, ενώ αν δεν κερδίζει θα μπορεί να συμπληρωθεί και να κατατεθεί για να συμμετάσχει σε κλήρωση, ως αναφέρεται στην παράγραφο 7 πιο κάτω. 

6. Σε σχέση με κάθε Κουπόνι, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Κάθε Κουπόνι που κερδίζει με διαδικασία ξυστού καύσιμα αξίας €2, €5, €10 ή €20 θα μπορεί να εξαργυρωθεί στην επόμενη αγορά καυσίμων κίνησης αξίας €25 και άνω, από πρατήρια Petrolina και Agip.

(β) Κάθε Κουπόνι που κερδίζει με διαδικασία ξυστού καύσιμα αξίας €50 ή €100 θα ανταλλάσσεται με προπληρωμένες κάρτες καυσίμων κίνησης Petrolina σε πρατήρια Petrolina και Αgip και θα μπορούν να εξαργυρωθούν στην επόμενη αγορά καυσίμων κίνησης αξίας €25 και άνω.

(γ) Κάθε Κουπόνι που κερδίζει με διαδικασία ξυστού καύσιμα θέρμανσης αξίας €15 θα μπορεί να εξαργυρωθεί κατά την διάρκεια αγοράς καυσίμων θέρμανσης αξίας €300 τοις μετρητοίς ή με πιστωτική κάρτα από πρατήρια  Petrolina ή Αgip.

Οι πιο πάνω εξαργυρώσεις θα μπορούν να γίνονται μέχρι και τις 28/2/2017.  Σε αντίθετη περίπτωση, τα Κουπόνια θα θεωρούνται άκυρα και δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

7. Όσα Κουπόνια δεν κερδίσουν στη διαδικασία ξυστού, θα μπορούν να συμπληρώνονται με τα στοιχεία του δικαιούχου και να συμμετέχουν σε κλήρωση (η «Κλήρωση») για ένα αυτοκίνητο Audi Α1 Sportback S tronic αυτόματο, νοουμένου ότι θα απαντηθεί ορθά η ερώτηση στο Κουπόνι και κατατεθούν στα σημεία κατάθεσης που θα υπάρχουν σε κάθε πρατήριο.  Η Κλήρωση θα γίνει στις 12 Ιανουαρίου 2017 ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ως ήθελε καθορίσει η Εταιρεία.  Στην Κλήρωση θα συμμετάσχουν όλοι οι αριθμοί Κουπονιών οι οποίοι δεν έχουν κερδίσει κάποιο άλλο δώρο στα πλαίσια αυτής της προωθητική ενέργειας.  Το όνομα του νικητή της κλήρωσης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.petrolina.com.cy ή/και στον ημερήσιο Τύπο.

8. Τα Κουπόνια που κερδίζουν δεν θα ανταλλάσσονται με μετρητά.

9. Συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των πιο πάνω όρων του διαγωνισμού ως επίσης και αποδοχή οποιασδήποτε  προβολής του διαγωνισμού και των νικητών από την Εταιρεία.

10. Οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετέχει στην προωθητική ενέργεια, εκτός και αν εξαιρεθεί με σημείωση στο σχετικό κουτί που υπάρχει στο Κουπόνι, αποδέχεται τη συλλογή των προσωπικών στοιχείων που δίδει και ότι αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία ή συνεργαζόμενες εταιρείες με την Εταιρεία, με σκοπό την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων σε σχέση με εκδηλώσεις, προϊόντα ή προσφορές. 

11. Η προωθητική ενέργεια ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του Κουπονιών και μπορεί να τερματιστεί  ή να μεταβληθούν οι όροι της χωρίς προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη της Εταιρείας.