ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

  
“Mε ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ, στα Marks & Spencer Λευκωσίας”

Φθινόπωρο με προσφορές ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ

 

Νέα προσφορά της Πετρολίνα στη Λευκωσία. Φέτος το φθινόπωρο αποκτήστε δωροκουπόνια για ψώνια από τα καταστήματα Marks & Spencer Λευκωσίας, στο Marks & Spencer HΟΜΕ και εκπτωτικά κουπόνια από τα Café la Mode.

 

Η κυπριακή εταιρεία πετρελαιοειδών ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ, σε συνεργασία με τον Όμιλο Εταιριών Voici la Mode, στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας «Φθινόπωρο με προσφορές ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ», προσφέρει σε όλους τους πελάτες την ευκαιρία ν’ αποκτήσουν δωροκουπόνια αξίας €10, έκαστο, για ψώνια αξίας €40  στα καταστήματα Marks & Spencer Λευκωσίας και εκπτωτικά κουπόνια 20% για τα καφεστιατόρια Café la Mode!

 

Εξασφαλίστε δωροκουπόνια, με  την αγορά καυσίμων κίνησης €25 και άνω από επιλεγμένα πρατήρια Petrolina και Agip αποκλειστικά στην πόλη και επαρχία Λευκωσίας. Η προσφορά λήγει στις  9 Νοεμβρίου 2016 ή μέχρι εξαντλήσεως των κουπονιών.

 

Ισχύουν οι πιο κάτω όροι και προϋποθέσεις.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για το κουπόνι Marks & Spencer, Marks & Spencer Home Λευκωσίας:

1. Η προωθητική ενέργεια οργανώνεται και διεξάγεται από την Petrolina (Holdings) Public Ltd («Petrolina») και την Voici La Mode Ltd («Marks & Spencer»). 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όσοι προβαίνουν σε αγορές καυσίμων κίνησης Petrolina Platinum+ αξίας €25 και άνω, ή σε περίπτωση φορτηγών και λεωφορείων €100 και άνω, σε μια συναλλαγή από πρατήρια Petrolina και Agip στην Λευκωσία που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια (η «Αγορά Συμμετοχής»).

3. Κάθε πρόσωπο που έχει προβεί σε μια ή περισσότερες Αγορές Συμμετοχής, θα λαμβάνει αριθμό κουπονιών ( τα «Κουπόνια»), όπως προσδιορίζεται πιο κάτω:   

(α) Αναφορικά με αυτοκίνητα κοινού τύπου, για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €25 και άνω αλλά κάτω από €50 θα προσφέρεται ένα (1) Κουπόνι. Για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €50 και άνω θα προσφέρονται δύο (2) Κουπόνια.

(β) Αναφορικά με φορτηγά και λεωφορεία, για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €100 και άνω αλλά κάτω από €200 θα προσφέρεται ένα (1) Κουπόνι. Για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €200 και άνω θα προσφέρονται δύο (2) Κουπόνια.

4. Σε περίπτωση Αγοράς Συμμετοχής που γίνεται από χρηματοδέκτη, το Κουπόνι ή Κουπόνια θα παραλαμβάνονται κατά το ωράριο λειτουργίας του ιδίου πρατηρίου, μετά από παρουσίαση της σχετικής απόδειξης.

5. Κάθε κουπόνι προσφέρει €10 έκπτωση για αγορές αξίας €40 και άνω από επιλεγμένα καταστήματα Marks & Spencer στην Λευκωσία.

6. Τα καταστήματα Marks & Spencer στην Λευκωσία που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια και ισχύουν για εξαργύρωση Κουπονιού είναι:

• M&S Ακρόπολης: Λεωφ. Ακρόπολης 88, 2012 Στρόβολος, Τηλ: 22510900
• M&S Μακαρίου: Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 12 A-C, 1065 Λευκωσία, Τηλ: 22753078
• M&S HOME Store: Λεωφ. Λεμεσού 104, 2015 Λευκωσία, Τηλ: 22871748
• M&S Λακατάμια: Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 270, 2311 Λακατάμια, Τηλ: 22443577
• M&S Λατσιά: Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 33A, 2220 Λατσιά, Τηλ: 22467325

7. Η προωθητική ενέργεια λήγει στις 9/11/2016 ή μέχρι εξαντλήσεως των Κουπονιών και μπορεί να τερματιστεί ή να μεταβληθούν οι όροι της χωρίς προειδοποίηση από την Petrolina και χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη των Petrolina ή Marks & Spencer.

8. Η εξαργύρωση των Κουπονιών να γίνει μέχρι 20/11/2016. Μετά την εν λόγω ημερομηνία, τα κουπόνια είναι άκυρα και δεν έχουν οποιαδήποτε αξία.

9. Το Κουπόνι δεν ανταλλάσσεται με μετρητά και ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλη προσφορά ή έκπτωση ή αγορά δωροκουπονιών.

10. Με την παράδοση του Κουπονιού στον καταναλωτή, ο τελευταίος αναγνωρίζει ότι η Petrolina απαλλάσσεται οποιασδήποτε ευθύνης σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια και αποδέχεται ότι η Petrolina δεν αποτελεί μέρος της σχέσης που δημιουργείται μεταξύ καταναλωτή και των καταστημάτων Marks & Spencer ή/και σχετικών μερών.

11. Η συμμετοχή προσώπου στην προωθητική ενέργεια συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των πιο πάνω όρων.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  για το κουπόνι στα καφεστιατόρια Café La Mode Λευκωσίας:

1. Η προωθητική ενέργεια οργανώνεται και διεξάγεται από την Petrolina (Holdings) Public Ltd («Petrolina») και την Voici la Mode (Café La Mode) Ltd («Café la Mode»”). 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όσοι προβαίνουν σε αγορές καυσίμων κίνησης Petrolina Platinum+ αξίας €25 και άνω, ή σε περίπτωση φορτηγών και λεωφορείων €100 και άνω, σε μια συναλλαγή από πρατήρια Petrolina και Agip στην Λευκωσία που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια (η «Αγορά Συμμετοχής»).

3. Κάθε πρόσωπο που έχει προβεί σε μια ή περισσότερες Αγορές Συμμετοχής, θα λαμβάνει αριθμό κουπονιών (τα “Κουπόνια”), όπως προσδιορίζεται πιο κάτω:   

(α) Αναφορικά με αυτοκίνητα κοινού τύπου, για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €25 και άνω αλλά κάτω από €50 θα προσφέρεται ένα (1) Κουπόνι. Για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €50 και άνω θα προσφέρονται δύο (2) Κουπόνια.

(β) Αναφορικά με φορτηγά και λεωφορεία, για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €100 και άνω αλλά κάτω από €200 θα προσφέρεται ένα (1) Κουπόνι. Για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €200 και άνω θα προσφέρονται δύο (2) Κουπόνια.

4. Σε περίπτωση Αγοράς Συμμετοχής που γίνεται από χρηματοδέκτη, το Κουπόνι ή Κουπόνια θα παραλαμβάνονται κατά το ωράριο λειτουργίας του ιδίου πρατηρίου, μετά από παρουσίαση της σχετικής απόδειξης.

5. Κάθε κουπόνι προσφέρει 20% έκπτωση από Δευτέρα μέχρι Κυριακή, σε οποιοδήποτε καφεστιατόριο Café La Mode στην Λευκωσία.

6. Το Κουπόνι θα παρέχει στον νόμιμο κάτοχο την έκπτωση μόνο εφόσον παρουσιαστεί πριν την παραγγελία σε οποιοδήποτε Café La Mode.

7. Το Κουπόνι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα Καθημερινά Μεσημεριανά Special (CLM Lunch Specials), το Κυριακάτικο Μπουφέ και το Μπουφέ Brunch και το Value Deals Menu στην Ονασαγόρου.

8. Μόνο ένα κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί ανά πελάτη ή/και επίσκεψη στα καφεστιατόρια Café la Mode στην Λευκωσία. 

9. Τα καφεστιατόρια Café la Mode στην Λευκωσία που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια και ισχύουν για εξαργύρωση Κουπονιού είναι:

• CLM Ακρόπολης: Λεωφ. Ακρόπολης 90, 3ος όροφος, 2012 Στρόβολος, Τηλ: 22510788
• CLM Μακαρίου: Λεωφ. Μακαρίου 12A, 1065 Λευκωσία, Τηλ: 22447272
• CLM Δασούπολης: Λεωφ. Λεμεσού 106, 2015 Λευκωσία, Τηλ: 22871787
• CLM Town House Ονασαγόρου: Οδός Ονασαγόρου 9, 1011 Λευκωσία, Τηλ: 22314700
• CLM Λατσιά: Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 33Γ, 2220 Λατσιά, Τηλ: 22467256

10. Η προωθητική ενέργεια λήγει στις 9/11/2016 ή μέχρι εξαντλήσεως των Κουπονιών και μπορεί να τερματιστεί ή να μεταβληθούν οι όροι της από την Petrolina χωρίς προειδοποίηση και χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη των Petrolina και Café La Mode.

11. Η εξαργύρωση των Κουπονιών πρέπει να γίνει μέχρι 20/11/2016. Μετά την εν λόγω ημερομηνία, τα κουπόνια είναι άκυρα και δεν έχουν οποιαδήποτε αξία.

12. Το Κουπόνι δεν ανταλλάσσεται με μετρητά και ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλη προσφορά ή έκπτωση ή κουπόνι.

12. Με την παράδοση του Κουπονιού στον καταναλωτή, ο τελευταίος αναγνωρίζει ότι η Petrolina απαλλάσσεται οποιασδήποτε ευθύνης σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια και αποδέχεται ότι η Petrolina δεν αποτελεί μέρος της σχέσης που δημιουργείται μεταξύ καταναλωτή και των καταστημάτων Café La Mode ή/και σχετικών μερών.

13. Η συμμετοχή προσώπου στην προωθητική ενέργεια συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των πιο πάνω όρων.