ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

  
Ειδικές προσφορές σε λιπαντικά eni από την ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ και συμμετέχετε στην κλήρωση για πέντε Vespa PX 125 70 years

Ειδικές τιμές για τα ανώτερης ποιότητας λιπαντικά eni, προσφέρει η κυπριακή εταιρεία πετρελαιοειδών ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ, σε συνεργασία με τον ιταλικό κολοσσό eni. Παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία πέντε τυχεροί να κερδίσουν από μία επετειακή Vespa PX 125 70 years!

 

Με αγορά καυσίμων κίνησης Petrolina Platinum+ αξίας €20 και άνω σε μια συναλλαγή θα προσφέρεται ένα κουπόνι συμμετοχής το οποίο παρέχει τα ακόλουθα:

 

1. Ειδικές τιμές για αγορά ή/και αλλαγή λαδιού στα τέσσερα ακόλουθα λιπαντικά και στις συσκευασίες 1 λίτρου ή/και 4 λίτρων: α) eni i-Base 15W-40 / €3,50 ανά λίτρο, β) eni i-Sint 10W-40 / €3,95 ανά λίτρο, γ) eni i-Sint 5W-30 / €5,25 ανά λίτρο και δ) eni i-Ride Scooter 2T / €4,75 ανά λίτρο.

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στη μεγάλη κλήρωση που θα αναδείξει 5 τυχερούς, οι οποίοι θα κερδίσουν από μια επετειακή Vespa PX 125 70 years.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όσοι προβαίνουν σε αγορές καυσίμων κίνησης Petrolina Platinum+ αξίας €20 και άνω σε μια συναλλαγή, από τα πρατήρια Petrolina και Agip τα οποία συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια.

 

Η Πετρολίνα είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των λιπαντικών eni στην Κύπρο για πέρα από 40 χρόνια. Η προωθητική ενέργεια άρχισε την Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016 και θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες στo 24 848 000.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για το κουπόνι των λιπαντικών eni

1. Η προωθητική ενέργεια οργανώνεται και διεξάγεται από την Petrolina (Holdings) Public Ltd («Εταιρεία»).

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όσοι προβαίνουν σε αγορές καυσίμων κίνησης Petrolina Platinum+ αξίας €20 και άνω σε μια συναλλαγή, από πρατήρια Petrolina και Agip που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια («Αγορά Συμμετοχής»).

3. Αναφορικά με αυτοκίνητα κοινού τύπου, για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €20 και άνω θα προσφέρεται ένα κουπόνι. Αναφορικά με λεωφορεία και φορτηγά, για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €100 και άνω θα προσφέρεται ένα κουπόνι.  Σε περιπτώσεις πολλαπλών Αγορών Συμμετοχής από το ίδιο πρατήριο την ίδια ημέρα, η Εταιρεία δύναται να θεωρήσει κατά την κρίση της ότι πρόκειται για μια αγορά.    

4. Σε περίπτωση Αγοράς Συμμετοχής που γίνεται από χρηματοδέκτη, το Κουπόνι θα παραλαμβάνεται κατά το ωράριο λειτουργίας του ιδίου πρατηρίου, μετά από παρουσίαση της σχετικής απόδειξης.

5. Κάθε Κουπόνι που χρησιμοποιείται και παραδίδεται νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους της προωθητικής ενέργειας προσφέρει τις ακόλουθες ειδικές τιμές για αγορά ή/και αλλαγή λαδιού μόνο στα τέσσερα ακόλουθα λιπαντικά και στις συσκευασίες 1 λίτρου ή/και 4 λίτρων, στα πρατήρια Petrolina και Agip που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια:
α) eni i-Base 15W-40 / €3,50 ανά λίτρο
β) eni i-Sint 10W-40 / €3,95 ανά λίτρο
γ) eni i-Sint 5W-30 / €5,25 ανά λίτρο
δ) eni i-Ride Scooter 2T / €4,75 ανά λίτρο

6. Η εξαργύρωση των κουπονιών ισχύει για αγορά ή/και αλλαγή λαδιού, χωρίς επιπρόσθετη χρέωση, από 1 μέχρι 6 λίτρα για επιβατικά/βαν, από 1 μέχρι 12 λίτρα για φορτηγά/ημιφορτηγά και 1 λίτρο για μοτοσυκλέτες.

7. Το Κουπόνι δεν ανταλλάσσεται με μετρητά και ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλη προσφορά ή έκπτωση.

8. Η προωθητική ενέργεια λήγει στις 14 Οκτωβρίου 2016 ή μέχρι εξαντλήσεως των Κουπονιών και μπορεί να τερματιστεί ή να μεταβληθούν οι όροι της χωρίς προειδοποίηση και χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη της Εταιρείας.

9. Η εξαργύρωση των κουπονιών ισχύει μέχρι 30/11/2016 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μετά την εν λόγω ημερομηνία, τα Κουπόνια είναι άκυρα, δεν εξαργυρώνονται και δεν έχουν οποιαδήποτε αξία.

10. Η συμμετοχή προσώπου στην προωθητική ενέργεια συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των πιο πάνω όρων ως επίσης και προβολής του σε κάθε προωθητική ενέργεια που τυχόν θα διοργανώσει η Εταιρεία.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για το κουπόνι VESPA

1. Ο διαγωνισμός οργανώνεται και διεξάγεται από την Petrolina (Holdings) Public Ltd («Εταιρεία»).

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι προβαίνουν σε αγορές καυσίμων κίνησης Petrolina Platinum+ αξίας €20 και άνω σε μια συναλλαγή, από πρατήρια Petrolina και Agip που συμμετέχουν στο διαγωνισμό («Αγορά Συμμετοχής»).

3. Κάθε πρόσωπο που έχει προβεί σε μια ή περισσότερες Αγορές Συμμετοχής, θα λαμβάνει αριθμό κουπονιών (“Κουπόνια”), όπως προσδιορίζεται πιο κάτω, και θα δικαιούται να συμμετάσχει σε κλήρωση για κάθε τέτοιο Κουπόνι, νοουμένου ότι (α) συμπληρώνει ορθά το Κουπόνι, (β) απαντά ορθά στην ερώτηση του Κουπονιού, και (γ) παραδίδει το Κουπόνι σε χώρο που υποδεικνύεται προς τούτο σε κάθε πρατήριο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.

4. Αναφορικά με αυτοκίνητα κοινού τύπου, για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €20 και άνω θα προσφέρεται ένα κουπόνι. Αναφορικά με λεωφορεία και φορτηγά, για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €100 και άνω θα προσφέρεται ένα κουπόνι. Σε περιπτώσεις πολλαπλών Αγορών Συμμετοχής από το ίδιο πρατήριο την ίδια ημέρα, η Εταιρεία δύναται να θεωρήσει κατά την κρίση της ότι πρόκειται για μια αγορά.    

5. Σε περίπτωση Αγοράς Συμμετοχής που γίνεται από χρηματοδέκτη, το Κουπόνι θα παραλαμβάνεται κατά το ωράριο λειτουργίας του ιδίου πρατηρίου, μετά από παρουσίαση της σχετικής απόδειξης.

6. Κάθε Κουπόνι που παραδίδεται νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού θα συμμετέχει στη μεγάλη κλήρωση που θα αναδείξει πέντε τυχερούς, οι οποίοι θα κερδίσουν από μια επετειακή μοτοσυκλέτα Vespa PX 125 70 years («Μεγάλη Κλήρωση»).

7. Η Μεγάλη Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου 2016 ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ως ήθελε καθορίσει η Εταιρεία.

8. Οι τυχεροί υποχρεούνται να παραλάβουν τα δώρα τους το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της Μεγάλης Κλήρωσης στην οποία έχουν κληρωθεί.  Σε αντίθετη περίπτωση, το Κουπόνι καθίσταται άκυρο και δεν νομιμοποιεί τον δικαιούχο του σε δώρο.

9. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με μετρητά και ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλη προσφορά ή έκπτωση.

10. Με την παράδοση των δώρων στους τυχερούς της Μεγάλης Κλήρωσης, οι τελευταίοι αναγνωρίζουν ότι η Εταιρεία απαλλάσσεται οποιασδήποτε ευθύνης και αποδέχονται ότι η Εταιρεία δεν αποτελεί μέρος της σχέσης που δημιουργείται μεταξύ τυχερών και παρόχων των υπηρεσιών που αποτελούν μέρος των δώρων ή/και των σχετικών μερών.

11. Ο διαγωνισμός λήγει στις 14 Οκτωβρίου 2016 ή μέχρι εξαντλήσεως των Κουπονιών και μπορεί να τερματιστεί ή να μεταβληθούν οι όροι του χωρίς προειδοποίηση και χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη της Εταιρείας.

12. Η συμμετοχή προσώπου στον διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των πιο πάνω όρων ως επίσης και προβολής του σε κάθε προωθητική ενέργεια που τυχόν θα διοργανώσει η Εταιρεία.