ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

  
Κερδίστε καύσιμα κίνησης από ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ και AGIP! 4 Πασχαλινές εβδομαδιαίες κληρώσεις

 Κάθε εβδομάδα 200 τυχεροί κερδίζουν καύσιμα κίνησης αξίας €50 και 10 τυχεροί καύσιμα κίνησης αξίας €200

 

Την εμπιστοσύνη με την οποία την περιβάλλουν οι καταναλωτές ανταποδίδει μέσω της νέας, πασχαλινής, προωθητικής της ενέργειας, η εταιρεία πετρελαιοειδών ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ. Η προωθητική ενέργεια θα προσφέρει στους τυχερούς των 4 εβδομαδιαίων κληρώσεων δωρεάν καύσιμα κίνησης από πρατήρια ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ και AGIP.

 

Όσοι λαμβάνουν μέρος στην προωθητική ενέργεια, έχουν την ευκαιρία, να συμμετέχουν σε κλήρωση που θα διεξάγεται σε εβδομαδιαία βάση, κατά την οποία 200 τυχεροί κάθε εβδομάδα θα κερδίζουν καύσιμα κίνησης αξίας €50 ενώ 10 άλλοι τυχεροί θα κερδίζουν καύσιμα αξίας €200!

 

Οι τέσσερις εβδομαδιαίες κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 14/4/2016, 21/4/2016, 28/4/2016 και 5/5/2016 (εκτός αν χρειαστεί να αλλαχθούν οι ημερομηνίες για τις οποίες θα ενημερώσει η Εταιρεία).

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό θα έχουν όσοι προβαίνουν σε αγορές καυσίμων κίνησης Petrolina Platinum+ αξίας €25 και άνω (για αυτοκίνητα κοινού τύπου) σε μια συναλλαγή, από πρατήρια Petrolina και Agip που συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

 

Τα ονόματα των τυχερών που θα κερδίζουν στις εβδομαδιαίες κληρώσεις θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.petrolina.com.cy ή/και στον ημερήσιο Τύπο.

 

Περισσότερες πληροφορίες και τους όρους για τον νέο διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ www.petrolina.com.cy

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(1) Ο διαγωνισμός οργανώνεται και διεξάγεται από την Petrolina (Holdings) Public Ltd («Εταιρεία»).

 

(2) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι προβαίνουν σε αγορές καυσίμων κίνησης Petrolina Platinum+ αξίας €25 και άνω σε μια συναλλαγή από πρατήρια Petrolina και Agip που συμμετέχουν στο διαγωνισμό («Αγορά Συμμετοχής»).

 

(3) Κάθε πρόσωπο που έχει προβεί σε μια ή περισσότερες Αγορές Συμμετοχής, θα λαμβάνει αριθμό κουπονιών (“Κουπόνια”), όπως προσδιορίζεται πιο κάτω, και θα δικαιούται να συμμετάσχει σε κλήρωση για κάθε Κουπόνι,  νοουμένου ότι (α) συμπληρώνει ορθά το Κουπόνι, (β) απαντά ορθά στην ερώτηση του Κουπονιού, και (γ) παραδίδει το Κουπόνι σε χώρο που υποδεικνύεται προς τούτο σε κάθε πρατήριο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.  

 

(4) Αναφορικά με αυτοκίνητα κοινού τύπου, για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €25 και άνω θα προσφέρεται 1 Κουπόνι. Για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €50 και άνω θα προσφέρονται 2 Κουπόνια το μέγιστο.

 

(5) Αναφορικά με φορτηγά και λεωφορεία, για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €100 και άνω θα προσφέρεται 1 Κουπόνι. Για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €200 και άνω θα προσφέρονται 2 Κουπόνια το μέγιστο.

 

(6) Σε περίπτωση Αγοράς Συμμετοχής που γίνεται από χρηματοδέκτη, το Κουπόνι ή τα Κουπόνια θα παραλαμβάνονται κατά το ωράριο λειτουργίας του ιδίου πρατηρίου, μετά από παρουσίαση της σχετικής απόδειξης.

 

(7) Kάθε κουπόνι που παραδίδεται νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού θα συμμετέχει σε κλήρωση που θα διεξάγεται σε εβδομαδιαία βάση και στην οποία θα αναδεικνύονται 200 τυχεροί κάθε φορά, οι οποίοι θα κερδίζουν καύσιμα κίνησης Petrolina Platinum Plus αξίας €50 και 10 τυχεροί κάθε φορά, οι οποίοι θα κερδίζουν καύσιμα κίνησης Petrolina Platinum Plus αξίας €200 («Εβδομαδιαίες Κληρώσεις»). 

 

(8) Τα Κουπόνια που κερδίζουν δεν θα ανταλλάσσονται με μετρητά και ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλη προσφορά ή έκπτωση. 

 

(9) Η συμμετοχή προσώπου στο διαγωνισμό συνιστά αποδοχή προβολής του σε κάθε προωθητική ενέργεια του διαγωνισμού που τυχόν θα διοργανώσει η Εταιρεία.

 

(10) Τα ονόματα των τυχερών που θα κερδίσουν στις Εβδομαδιαίες Κληρώσεις θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.petrolina.com.cy ή/και στον ημερήσιο τύπο.

 

(11) Οι τυχεροί υποχρεούνται να παραλάβουν τα δώρα τους το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της αντίστοιχης κλήρωσης στην οποία έχουν κληρωθεί.  Σε αντίθετη περίπτωση, το Κουπόνι καθίσταται άκυρο και δεν νομιμοποιεί τον δικαιούχο του σε δώρο.

 

(12) Η συμμετοχή προσώπου στο διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των πιο πάνω όρων.