ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

  
Κερδίστε δωρεάν ψώνια γεμίζοντας από τα πρατήρια ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ και AGIP


• 200 τυχεροί κάθε βδομάδα θα κερδίζουν δωροεπιταγή αξίας €50
• 10 τυχεροί θα κερδίσουν δωροεπιταγή αξίας €500


Η νέα προωθητική ενέργεια της ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ, «Γέμισε και Ψώνισε», προσφέρει την ευκαιρία στους καταναλωτές, με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας €25 και άνω, να συμμετάσχουν σε εβδομαδιαίες κληρώσεις, με 200 τυχερούς κάθε εβδομάδα να κερδίζουν δωροεπιταγή αξίας €50 για δωρεάν ψώνια από συγκεκριμένες υπεραγορές. Στη μεγάλη κλήρωση 10 τυχεροί θα κερδίσουν δωροεπιταγή αξίας €500 για δωρεάν ψώνια.

Η προσφορά ισχύει σε επιλεγμένα πρατήρια ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ και AGIP και θα είναι διάρκειας περίπου έξι εβδομάδων. Συγκεκριμένα, για κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας €25 και άνω, θα προσφέρεται ένα κουπόνι συμμετοχής, ενώ για κάθε αγορά αξίας €50 και άνω θα προσφέρονται δύο κουπόνια. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν και οι κάτοχοι των καρτών PetrolinaCard. Για αγορά καυσίμων κίνησης από το χρηματοδέκτη, οι οδηγοί θα πρέπει να παρουσιάσουν την απόδειξη που θα έχουν λάβει, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ίδιου πρατηρίου, ούτως ώστε να εξασφαλίσουν το σχετικό κουπόνι.

Σημειώνεται ότι τα κουπόνια που δεν θα κερδίσουν στις εβδομαδιαίες κληρώσεις, θα συμμετάσχουν στη μεγάλη κλήρωση που προγραμματίζεται για τις 29 Απριλίου 2015, όπου 10 τυχεροί θα κερδίσουν δωροεπιταγή αξίας €500 για δωρεάν ψώνια από συγκεκριμένες υπεραγορές.

Τα ονόματα των τυχερών θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.Ο διαγωνισμός οργανώνεται και διεξάγεται από την Petrolina (Holdings) Public Ltd («Εταιρεία»).

2.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι προβαίνουν σε αγορές καυσίμων κίνησης Petrolina Platinum+ αξίας €25 και άνω σε μια συναλλαγή από πρατήρια Petrolina και Agip που συμμετέχουν στο διαγωνισμό («Αγορά Συμμετοχής»).

3.Κάθε πρόσωπο που έχει προβεί σε μια ή περισσότερες Αγορές Συμμετοχής, θα λαμβάνει αριθμό κουπονιών (“Κουπόνια”), όπως προσδιορίζεται πιο κάτω, και θα δικαιούται να συμμετάσχει σε κλήρωση για κάθε Κουπόνι,  νοουμένου ότι (α) συμπληρώνει ορθά το Κουπόνι, (β) απαντά ορθά στην ερώτηση του Κουπονιού, και (γ) παραδίδει το Κουπόνι σε χώρο που υποδεικνύεται προς τούτο σε κάθε πρατήριο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.   

4.Αναφορικά με αυτοκίνητα κοινού τύπου, για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €25 και άνω θα προσφέρεται 1 Κουπόνι. Για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €50 και άνω θα προσφέρονται 2 Κουπόνια το μέγιστο.

5.Αναφορικά με φορτηγά και λεωφορεία, για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €100 και άνω θα προσφέρεται 1 Κουπόνι. Για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €200 και άνω θα προσφέρονται 2 Κουπόνια το μέγιστο.

6.Σε περίπτωση Αγοράς Συμμετοχής που γίνεται από χρηματοδέκτη, το Κουπόνι θα παραλαμβάνεται κατά το ωράριο λειτουργίας του ιδίου πρατηρίου, μετά από παρουσίαση της σχετικής απόδειξης.

7.Kάθε κουπόνι που παραδίδεται νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού θα συμμετέχει σε κλήρωση που θα διεξάγεται σε εβδομαδιαία βάση και στην οποία θα αναδεικνύονται 200 τυχεροί κάθε φορά, οι οποίοι θα κερδίζουν δωροεπιταγή αξίας €50 για δωρεάν ψώνια από συγκεκριμένες υπεραγορές που θα καθοριστούν από την Εταιρεία («Εβδομαδιαίες Κληρώσεις»).  

8.Kάθε κουπόνι που παραδίδεται νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού αλλά δεν κερδίζει σε Εβδομαδιαία Κλήρωση, θα συμμετέχει αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση που θα αναδείξει 10 τυχερούς, οι οποίοι θα κερδίσουν δωροεπιταγές αξίας €500 για δωρεάν ψώνια από συγκεκριμένες υπεραγορές που θα καθοριστούν από την Εταιρεία («Μεγάλη Κλήρωση»).  Η Μεγάλη Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 29 Απριλίου 2015 ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ως ήθελε καθορίσει η Εταιρεία.

9.Τα Κουπόνια που κερδίζουν δεν θα ανταλλάσσονται με μετρητά και θα μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο στις συγκεκριμένες υπεραγορές που θα καθοριστούν από την Εταιρεία και μόνο νοουμένου ότι χρησιμοποιηθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015.

10.Η συμμετοχή προσώπου στο διαγωνισμό συνιστά αποδοχή προβολής του σε κάθε προωθητική ενέργεια του διαγωνισμού που τυχόν θα διοργανώσει η Εταιρεία.

11.Τα ονόματα των τυχερών που θα κερδίσουν στις Εβδομαδιαίες Κληρώσεις και στην Μεγάλη Κλήρωση θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.petrolina.com.cy ή/και στον ημερήσιο τύπο.

12.Οι τυχεροί υποχρεούνται να παραλάβουν τα δώρα τους το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της αντίστοιχης κλήρωσης στην οποία έχουν κληρωθεί.  Σε αντίθετη περίπτωση, το Κουπόνι καθίσταται άκυρο και δεν νομιμοποιεί τον δικαιούχο του σε δώρο.

13.Η συμμετοχή προσώπου στο διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των πιο πάνω όρων.