ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

  
Σκέφτομαι οικονομικά, γιορτάζω με ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ

Δωρεάν καύσιμα κίνησης προσφέρει η νέα, χριστουγεννιάτικη, προωθητική ενέργεια της εταιρείας

Την εμπιστοσύνη με την οποία την περιβάλλουν οι καταναλωτές ανταποδίδει μέσω της νέας, χριστουγεννιάτικης, προωθητικής της ενέργειας, η εταιρεία πετρελαιοειδών ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ. 

Η προωθητική ενέργεια, που φέρει τον τίτλο «Σκέφτομαι οικονομικά, γιορτάζω με ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ», προσφέρει δωροκουπόνια για δωρεάν καύσιμα κίνησης σε πρατήρια ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ και AGIP που συμμετέχουν στην εκστρατεία, καθώς και δικαίωμα συμμετοχής σε μεγάλη κλήρωση όπου δεκάδες τυχεροί θα κερδίσουν καύσιμα κίνησης χιλιάδων ευρώ. 

Με αγορά καυσίμων κίνησης αξίας €25 και άνω, θα προσφέρεται ένα δωροκουπόνι αξίας €2 και με αγορά €50 και άνω θα προσφέρονται δυο κουπόνια αξίας €2 το μέγιστο. 

Κάθε δωροκουπόνι προσφέρει: 
• Δωρεάν καύσιμα κίνησης αξίας €2, στην επόμενη αγορά καυσίμων κίνησης αξίας €25 και άνω τοις μετρητοίς ή με πιστωτική κάρτα. Με την επόμενη αγορά καυσίμων αξίας €25 και άνω, θα μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο ένα κουπόνι αξίας €2, ενώ με την επόμενη αγορά καυσίμων αξίας €50 και άνω, μπορούν να εξαργυρωθούν το μέγιστο δύο κουπόνια αξίας €2 έκαστο. 

• Δικαίωμα συμμετοχής σε μεγάλη κλήρωση όπου δεκάδες τυχεροί θα κερδίσουν καύσιμα κίνησης Petrolina Platinum+. Πέντε τυχεροί θα κερδίσουν καύσιμα αξίας €1000, 20 τυχεροί θα κερδίσουν καύσιμα αξίας €200 και άλλοι διακόσιοι αξίας €50. 

Η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουαρίου 2015, ενώ τα ονόματα των τυχερών θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Ο διαγωνισμός οργανώνεται και διεξάγεται από την Petrolina (Holdings) Public Ltd («Εταιρεία»). 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι προβαίνουν σε αγορές καυσίμων κίνησης Petrolina Platinum+ αξίας €25 και άνω, τοις μετρητοίς ή με πιστωτική κάρτα, σε μια συναλλαγή από πρατήρια Petrolina και Agip που συμμετέχουν στο διαγωνισμό («Αγορά Συμμετοχής»). 

3. Κάθε πρόσωπο που έχει προβεί σε μια ή περισσότερες Αγορές Συμμετοχής, θα λαμβάνει αριθμό κουπονιών ("Κουπόνια"), όπως προσδιορίζεται πιο κάτω, και θα δικαιούται να συμμετάσχει σε κλήρωση για κάθε Κουπόνι, νοουμένου ότι (α) συμπληρώνει ορθά το Κουπόνι, (β) απαντά ορθά στην ερώτηση του Κουπονιού, και (γ)  παραδίδει το Κουπόνι σε χώρο που υποδεικνύεται προς τούτο σε κάθε πρατήριο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.  

4. Αναφορικά με αυτοκίνητα κοινού τύπου, για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €25 και άνω θα προσφέρεται 1 Κουπόνι. Για κάθε Αγορά Συμμετοχής  αξίας €50 και άνω θα προσφέρονται 2 Κουπόνια το μέγιστο.  

5. Αναφορικά με φορτηγά και λεωφορεία, για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €100 και άνω θα προσφέρεται 1 Κουπόνι. Για κάθε Αγορά Συμμετοχής  αξίας €200 και άνω θα προσφέρονται 2 Κουπόνια το μέγιστο.  

6. Σε περίπτωση Αγοράς Συμμετοχής που γίνεται από χρηματοδέκτη, το Κουπόνι ή τα Κουπόνια θα παραλαμβάνονται κατά το ωράριο λειτουργίας του ιδίου πρατηρίου, μετά από παρουσίαση της σχετικής απόδειξης. 

7. Κάθε Κουπόνι (που παραδίδεται νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού σε οποιοδήποτε πρόσωπο από την Εταιρεία) προσφέρει: 

(I) ΔΩΡΕΑΝ καύσιμα κίνησης αξίας €2, στην επόμενη αγορά καυσίμων κίνησης αξίας €25 και άνω, τοις μετρητοίς ή με πιστωτική κάρτα, από πρατήρια Petrolina και Agip που συμμετέχουν στο διαγωνισμό.  Νοείται ότι με την επόμενη αγορά καυσίμων κίνησης αξίας €25 και άνω, θα μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο ένα Κουπόνι αξίας €2 ενώ με την επόμενη αγορά καυσίμων κίνησης αξίας €50 και άνω, θα μπορούν να εξαργυρωθούν το μέγιστο 2 Κουπόνια αξίας €2 έκαστο.  

(II) Δικαίωμα συμμετοχής σε μεγάλη κλήρωση («Μεγάλη Κλήρωση») όπου 225 τυχεροί θα κερδίσουν ΔΩΡΕΑΝ καύσιμα κίνησης Petrolina Platinum+ ως εξής 
• 5 τυχεροί καύσιμα κίνησης αξίας €1000
• 20 τυχεροί καύσιμα κίνησης αξίας €200
• 200 τυχεροί καύσιμα κίνησης αξίας €50

8. Η Μεγάλη Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουαρίου 2015 ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ως ήθελε καθορίσει η Εταιρεία. 

9. Τα Κουπόνια που κερδίζουν δεν ανταλλάσσονται με μετρητά και ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλη προσφορά ή έκπτωση.  

10. Η εξαργύρωση των κουπονιών ισχύει μέχρι τις  31 Ιανουαρίου 2015.
 
11. Η συμμετοχή προσώπου στο διαγωνισμό συνιστά αποδοχή προβολής του σε κάθε προωθητική ενέργεια του διαγωνισμού που τυχόν θα διοργανώσει η Εταιρεία. 

12. Τα ονόματα των τυχερών που θα κερδίσουν στην Μεγάλη Κλήρωση θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.petrolina.com.cy ή/και στον ημερήσιο τύπο. 

13. Οι τυχεροί θα πρέπει να παραλάβουν τα δώρα τους το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της Μεγάλης Κλήρωσης.  Σε αντίθετη περίπτωση, το Κουπόνι καθίσταται άκυρο και δεν νομιμοποιεί τον δικαιούχο του σε δώρο.

14. Η συμμετοχή προσώπου στο διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των πιο πάνω όρων.