ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

  
ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ: Ειδικές προσφορές σε λιπαντικά Eni και συμμετοχή σε κλήρωση για ένα ΜΙΝΙ Cooper πεντάθυρο αυτόματο

Ειδικές τιμές για τα ανώτερης ποιότητας λιπαντικά Εni, προσφέρει η ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ, σε συνεργασία με τον ιταλικό κολοσσό Εni. Παράλληλα ένας τυχερός θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει ένα MINI Cooper 5θυρο αυτόματο!

 

Με αγορά καυσίμων κίνησης Petrolina Platinum+ αξίας €20 και άνω σε πρατήρια Petrolina, Agip και Εni σε μια συναλλαγή,θα προσφέρεται ένα κουπόνι συμμετοχής, το οποίο παρέχει τα ακόλουθα:

1. Ειδικές τιμές για αγορά ή/και αλλαγή λαδιού στα τέσσερα ακόλουθα λιπαντικά και στις συσκευασίες 1 λίτρου ή/και 4 λίτρων: α) eni i-Base 15W-40 / €3,50 ανά λίτρο, β) eni i-Sint 10W-40 / €3,95 ανά λίτρο, γ) eni i-Sint 5W-30 / €5,25 ανά λίτρο και δ) eni i-Ride Scooter 2T / €4,75 ανά λίτρο.

2. Δικαίωμα συμμετοχής σε ηλεκτρονική  κλήρωση που θα αναδείξει 1 τυχερό ο οποίος θα κερδίσει ένα ΜΙNI Cooper πεντάθυρο αυτόματο.

Η Πετρολίνα είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των λιπαντικών Εni στην Κύπρο για πέρα από 40 χρόνια. Η προωθητική ενέργεια ισχύει από τις 6 Μαρτίου για 4 περίπου εβδομάδες.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για το κουπόνι των λιπαντικών eni

1. Η προωθητική ενέργεια οργανώνεται και διεξάγεται από την Petrolina (Holdings) Public Ltd («Εταιρεία»).

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όσοι προβαίνουν σε αγορές καυσίμων κίνησης Petrolina Platinum+ αξίας €20 και άνω σε μια συναλλαγή, από πρατήρια Petrolina, Agip και Eni που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια («Αγορά Συμμετοχής»).

3. Αναφορικά με αυτοκίνητα κοινού τύπου, για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €20 και άνω θα προσφέρεται ένα κουπόνι.  Αναφορικά με λεωφορεία και φορτηγά, για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €100 και άνω θα προσφέρεται ένα κουπόνι.  Σε περιπτώσεις πολλαπλών Αγορών Συμμετοχής από το ίδιο πρατήριο την ίδια ημέρα, η Εταιρεία δύναται να θεωρήσει κατά την κρίση της ότι πρόκειται για μια αγορά.    

4. Σε περίπτωση Αγοράς Συμμετοχής που γίνεται από χρηματοδέκτη, το Κουπόνι θα παραλαμβάνεται κατά το ωράριο λειτουργίας του ιδίου πρατηρίου, μετά από παρουσίαση της σχετικής απόδειξης.

5. Κάθε Κουπόνι που χρησιμοποιείται και παραδίδεται νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους της προωθητικής ενέργειας προσφέρει τις ακόλουθες ειδικές τιμές για αγορά ή/και αλλαγή λαδιού μόνο στα τέσσερα ακόλουθα λιπαντικά και στις συσκευασίες 1 λίτρου ή/και 4 λίτρων, στα πρατήρια Petrolina,  Agip και Eni που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια:
a) eni i-Base 15W-40 / €3,50 ανά λίτρο
b) eni i-Sint 10W-40 / €3,95 ανά λίτρο
c) eni i-Sint 5W-30 / €5,25 ανά λίτρο
d) eni i-Ride Scooter 2T / €4,75ανά λίτρο

6. Η εξαργύρωση των κουπονιών ισχύει για αγορά ή/και αλλαγή λαδιού, χωρίς επιπρόσθετη χρέωση, από 1 μέχρι 6 λίτρα για επιβατικά/βαν, από 1 μέχρι 12 λίτρα για φορτηγά/ημιφορτηγά και 1 λίτρο για μοτοσυκλέτες.

7. Το Κουπόνι δεν ανταλλάσσεται με μετρητά και ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλη προσφορά ή έκπτωση.

8. Η προωθητική ενέργεια λήγει στις 5 Απριλίου 2018 ή μέχρι εξαντλήσεως των κουπονιών και μπορεί να τερματιστεί ή να μεταβληθούν οι όροι της χωρίς προειδοποίηση και χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη της Εταιρείας.

9. Η εξαργύρωση των κουπονιών ισχύει μέχρι 30 Απριλίου 2018 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μετά την εν λόγω ημερομηνία, τα Κουπόνια είναι άκυρα, δεν εξαργυρώνονται και δεν έχουν οποιαδήποτε αξία.

10.Η συμμετοχή προσώπου στην προωθητική ενέργεια συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των πιο πάνω όρων ως επίσης και προβολής του σε κάθε προωθητική ενέργεια που τυχόν θα διοργανώσει η Εταιρεία.

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για το κουπόνι του αυτοκινήτου

1. Ο διαγωνισμός οργανώνεται και διεξάγεται από την Petrolina (Holdings) Public Ltd («Εταιρεία»).

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι προβαίνουν σε αγορές καυσίμων κίνησης Petrolina Platinum+ αξίας €20 και άνω σε μια συναλλαγή, από πρατήρια Petrolina, Agip και Eni που συμμετέχουν στο διαγωνισμό («Αγορά Συμμετοχής») ως επίσης όσα άλλα πρόσωπα αποδεικνύουν ότι είναι τακτικοί πελάτες της Petrolina.

3. Κάθε πρόσωπο που έχει προβεί σε μια ή περισσότερες Αγορές Συμμετοχής, θα λαμβάνει αριθμό κουπονιών (“Κουπόνια”), όπως προσδιορίζεται πιο κάτω, και θα δικαιούται να συμμετάσχει σε κλήρωση για κάθε τέτοιο Κουπόνι, νοουμένου ότι (α) καταχωρεί τον μοναδικό αριθμό του κουπονιού του στο www.petrolinakaikerdises.com και β) απαντά ορθά στην ερώτηση του Διαγωνισμού.

4. Αναφορικά με αυτοκίνητα κοινού τύπου, για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €20 και άνω θα προσφέρεται ένα κουπόνι.  Αναφορικά με λεωφορεία και φορτηγά, για κάθε Αγορά Συμμετοχής αξίας €100 και άνω θα προσφέρεται ένα κουπόνι.  Σε περιπτώσεις πολλαπλών Αγορών Συμμετοχής από το ίδιο πρατήριο την ίδια ημέρα, η Εταιρεία δύναται να θεωρήσει κατά την κρίση της ότι πρόκειται για μια αγορά.    

5. Σε περίπτωση Αγοράς Συμμετοχής που γίνεται από χρηματοδέκτη, το Κουπόνι θα παραλαμβάνεται κατά το ωράριο λειτουργίας του ιδίου πρατηρίου, μετά από παρουσίαση της σχετικής απόδειξης.

6. Κάθε Κουπόνι που παραδίδεται νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού θα συμμετέχει στη μεγάλη κλήρωση που θα αναδείξει 1 τυχερό ο οποίος  θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο ΜINI Cooper 5 θυρο αυτόματο.

7. Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11 Απριλίου  2018 ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ως ήθελε καθορίσει η Εταιρεία.

8. Ο τυχερός υποχρεούται να παραλάβει το δώρο του το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της  Κλήρωσης στην οποία έχουν κληρωθεί.  Σε αντίθετη περίπτωση, το Κουπόνι καθίσταται άκυρο και δεν νομιμοποιεί τον δικαιούχο του σε δώρο.

9. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με μετρητά και ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλη προσφορά ή έκπτωση.

10. Με την παράδοση του δώρου στον  τυχερό  της  Κλήρωσης, ο τελευταίος αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία απαλλάσσεται οποιασδήποτε ευθύνης και αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν αποτελεί μέρος της σχέσης που δημιουργείται μεταξύ τυχερού και παρόχων των υπηρεσιών που αποτελούν μέρος των δώρων ή/και των σχετικών μερών.

11. Ο διαγωνισμός λήγει στις 5 Aπριλίου ή μέχρι εξαντλήσεως των Κουπονιών και μπορεί να τερματιστεί ή να μεταβληθούν οι όροι χωρίς προειδοποίηση και χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη της Εταιρείας.

12. Η συμμετοχή προσώπου στον διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των πιο πάνω όρων ως επίσης και προβολής του σε κάθε προωθητική ενέργεια που τυχόν θα διοργανώσει η Εταιρεία.