ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Το Autofuel είναι μια αποτελεσματικήασύρματη λύση για τις εταιρείες και τους οργανισμούς που διαχειρίζονται στόλους οχημάτωνμε δραστηριότητες σε όλες τις επαρχίες. Αντικαθιστά τις μαγνητικές κάρτες, τα μετρητά και το εγχειρίδιο συλλογής πληροφοριών, ενώ βελτιώνει επίσης τη διαχείριση του στόλου και αυτοματοποιεί τη διαδικασία ανεφοδιασμού. Το Autofuel είναι διαθέσιμο σε 45επιλεγμένα Petrolina και Agip πρατήρια καυσίμων σε όλη την Κύπρο.