ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μέσω του δικτύου πρατηρίων και τις απευθείας πωλήσεις σε εταιρικούς πελάτες που καλύπτουν όλους τους τομείς της Κυπριακήςβιομηχανίας, η ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ προμηθεύει περίπου το 30της αγοράς πετρελαίου στην Κύπρο και εμπορεύεται στην αυτοκινητοβιομηχανίαβιομηχανικών καυσίμων, της ασφάλτου και λιπαντικών καθώς και στο Υγραέριο( LPG - Liquefied PetroleumGas)Η εταιρεία προμηθεύει με πετρελαιοειδή οργανισμούς & βιομηχανίες. Η εταιρεία συμμετέχει επίσης σε ανεφοδιασμούς αεροσκαφών με παροχή JET A-1, μέσω της θυγατρικής της PPT Aviation Services Ltd.