ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ εφαρμόζει με συνέπεια την πολιτική για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, ενισχύοντας και καλλιεργώντας την περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών και κυρίως των παιδιών.

Δράσεις

  • Συνεργασία με την Green Dot Κύπρου με κύριο στόχο την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες και κυρίως στα παιδιά
  • Έκδοση εντύπων για την αξία της ανακύκλωσης ώστε μαθητές, Δημοτικών και Γυμνασίων, να ενημερώνονται για την ανακύκλωση με ψυχαγωγικό τρόπο
  • Η ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ χορηγεί το Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της Green Dot, αναγνωρίζοντας την συμβολή του στη καλλιέργεια περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένων πολιτών
  • Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε σχολεία της επαρχίας Λάρνακας
  • Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης για τη συλλογή χαρτιού, PMD και γυαλιού στα κεντρικά γραφεία και τις εγκαταστάσεις της ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ
  • Συμμετοχή της περιβαλλοντικής ομάδας της ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ σε διάφορες περιβαλλοντικές ενέργειες (π.χ. δενδροφυτεύσεις, ανακύκλωση)
  • Εισαγωγή νέων, ανώτερης ποιότητας, καύσιμων κίνησης P-EnergyMax που βοηθούν στη μείωση των εκπομπών ρύπων.
  • Σταθερή επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα πρατήριά της
  • Σε όλες τις εγκαταστάσεις της ανακυκλώνονται κάθε είδους απόβλητα – στερεά, υγρά και αέρια, με την εξασφάλιση πιστοποιητικών ISO σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος, ασφάλειας και υγείας


Εκδηλώσεις
23/5/2017 ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ: Μέγας Χορηγός του 7ου Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της Green-Dot
13/4/2017 Η ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ στήριξε και φέτος το Let’s do it Cyprus
6/6/2016 Η ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ χάλκινος χορηγός του Let’s do it Cyprus!
20/5/2016 Η ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ για 6η συνεχή χρονιά μέγας χορηγός του Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης
25/5/2013 ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ Μέγα χορηγός του 3ου Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της Green Dot
9/10/2012 ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ Χορηγός Waste Free Oceans Cyprus
9/6/2012 Η ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ, για δεύτερη χρονιά, χορηγός του Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης
4/6/2011 H ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ χορηγός του 1ου Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της Green Dot