ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ, θεωρεί το ανθρώπινο δυναμικό της ως την πλέον σημαντική προϋπόθεση επιτυχίας. Γι’ αυτό τον λόγο, η λειτουργία της παραμένει ανθρωποκεντρική, με τα χαρακτηριστικά μιας μεγάλης οικογένειας. Παρέχοντας ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, με ασφαλείς συνθήκες εργασίας στο προσωπικό καθώς και ευκαιρίες ανέλιξης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και σύσφιξης σχέσεων και δεσμών, η ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ δίκαια θεωρείται ως ένας από τους καλύτερους εργοδότες στην Κύπρο.

Δράσεις

  • Προσφέρει εκπαιδευτικά σεμινάρια
  • Παρέχει ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης
  • Διασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού μέσω Συστημάτων Ασφάλειας και Υγείας ISO


Εκδηλώσεις
10/11/2017 Ευαισθητοποίηση για την πρόληψη του ανδρικού καρκίνου
4/8/2010 Διεθνής Διάκριση για την ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ - ISO
5/11/2013 Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού με τον κ. Μιχάλη Βιράρτη
11/10/2013 Άσκηση στον Εργασιακό Χώρο - Move Week 2013
17/6/2013 Νέα σειρά μηχανέλαιων eni i-series - Σεμινάριο