ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

  
Άσκηση στον Εργασιακό Χώρο - Move Week 2013
Χορηγός της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Εβδομάδας «MOVE WEEK» 2013, που διοργάνωσε ο Δήμος Λάρνακας σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, ήταν η ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ. Η Ευρωπαϊκή Αθλητική Εβδομάδα «MOVE WEEK», πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο από τις 7-13 Οκτωβρίου, στην Λάρνακα. Η «MOVE WEEK», εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο δράσεων της Πανευρωπαϊκής εκστρατείας «Now We Move», που προωθεί τον αθλητισμό και τη φυσική δραστηριότητα και τον ευεργετικό αντίκτυπο τους στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Εβδομάδας «MOVE WEEK» 2013, περιλάμβανε Άσκηση στον Εργασιακό Χώρο της ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ, όπου το προσωπικό της εταιρείας άφησε για λίγο τα γραφεία του για να εξασκηθεί.


Πίσω στη λίστα εκδηλώσεων