ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

  
Νέα σειρά μηχανέλαιων eni i-series - Σεμινάριο
Οι νέες τάσεις στην Ευρώπη και η τεχνολογία των τριών νέων σειρών μηχανέλαιων “eni i-series’’ της ΕΝΙ, (eni i-sint, eni i-sigma και eni i-ride), παρουσιάστηκαν πρόσφατα σε σεμινάριο που οργανώθηκε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας πετρελαιοειδών ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ στη Λάρνακα.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε για διευθυντικά στελέχη και το προσωπικό της ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ, με πρωτοβουλία του Εμπορικού Τμήματος της Εταιρείας. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Επικεφαλής του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μηχανελαίων και Ερευνών (Refining & Marketing) του Ιταλικού Ομίλου Ενέργειας ENI, κ. Carlo Gommellini. Σ’ αυτό αναπτύχθηκαν θέματα που άπτονται της τεχνολογίας των μηχανέλαιων με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις και απαιτήσεις σύγχρονων αυτοκινητοβιομηχανιών. Τα μηχανέλαια των νέων σειρών eni i-series άρχισαν ήδη να διατίθενται στα πρατήρια Petrolina και Agip.

ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ και ΕΝΙ ανακοίνωσαν πρόσφατα την ανανέωση της συνεργασίας τους για ακόμη τέσσερα χρόνια. Η συνεργασία περιλαμβάνει την αποκλειστική άδεια για την αντιπροσωπεία, παρασκευή και διανομή των λιπαντικών, γράσων και ειδικών υγρών ENI στην κυπριακή αγορά. Η συνεργασία ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ-ΕΝΙ άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του ’60 με τη διάθεση του AgipGas στην Κύπρο, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του ‘70 συμφωνήθηκε η αποκλειστική αντιπροσωπεία των προϊόντων Agip (σήμερα φέρουν την ονομασία ENI). Στις αρχές της δεκαετίας του ‘90, οι δύο εταιρείες συνεργάστηκαν για την οργάνωση του τομέα παρασκευής λιπαντικών στην Κύπρο, αναπτύσσοντας έτσι μια νέα καινοτομία στον τομέα, ενώ την ίδια δεκαετία συμφωνήθηκε και η λειτουργία του δικτύου πρατηρίων Agip στην Κύπρο.


Πίσω στη λίστα εκδηλώσεων