ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

  
Διεθνής Διάκριση για την ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ - ISO
Σημαντική διάκριση αποτελεί για την εταιρεία πετρελαιοειδών Petrolina (Holdings) Public Ltd η εξασφάλιση των πιστοποιητικών ποιότητας ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007 από τον διαπιστευμένο διεθνή φορέα πιστοποίησης ΒΜTRADA.

Η πιστοποίηση αφορά τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος, ασφάλειας και υγείας στις Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών της εταιρείας στην Λάρνακα.

Η εξασφάλιση των πιστοποιητικών αποτελεί συνέχεια της πρωτοποριακής πορείας της ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ η οποία υπήρξε η πρώτη εταιρεία Πετρελαιοειδών στην Κύπρο με διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ISO στο LPG (Liquid Petroleum Gas) από το 2002.

Τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά είναι απόδειξη της σημασίας που δίνει η εταιρεία σε θέματα ποιότητας, περιβάλλοντος και ασφάλειας καθώς και στην αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της πάντοτε με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση και το συμφέρον του καταναλωτή.

Στη φωτογραφία ο κ. Hayden Davies, Managing Director της BMTRADA παραδίδει τα πιστοποιητικά στον κ. Κίκη Λευκαρίτη, Εκτελεστικό Πρόεδρο της Petrolina (Holdings) Public Ltd.


Πίσω στη λίστα εκδηλώσεων