ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

  
Αιμοδοσία στα Κεντρικά Γραφεία της ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ
Σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται αιμοδοσίες από το προσωπικό της ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας.


Πίσω στη λίστα εκδηλώσεων