ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

  • 1960: Οι αδελφοί Λευκαρίτη ιδρύουν τη Πετρολίνα Λτδ, την 1η εταιρεία Κυπριακών συμφερόντων με κύρια δραστηριότητα την εισαγωγή, αποθήκευση, διανομή και πώληση πετρελαιοειδών. Η εταιρεία κατασκευάζει δεξαμενές και εγκαταστάσεις στη Λάρνακα, καθώς επίσης κι’ ένα μικρό δίκτυο πρατηρίων βενζίνης στο νησί το οποίο επεκτείνεται ταχέως. Παράλληλα, επεκτείνεται και στην εμπορία υγραερίου με την κατασκευή κατάλληλων αποθηκευτικών χώρων.

  • 1970: Η Πετρολίνα συνεχίζει την επέκταση του δικτύου της, κατασκευάζει επιπρόσθετες δεξαμενές, αναπτύσσεται περαιτέρω στην αγορά υγραερίου και εξαγοράζει τις εταιρείες Agip (Cyprus) Ltd και Petrogaz Ltd.

  • 1980: Η Πετρολίνα εξαγοράζει τη Fina (Cyprus) Ltd η οποία μετονομάζεται σε Lina Ltd. Νέα πρατήρια κατασκευάζονται σ΄’ολο το νησί.

  • 1990: Η Πετρολίνα εξαγοράζει την Centragaz Ltd στον τομέα υγραερίου και τη Shell (Cyprus) Ltd στον τομέα πετρελαιοειδών, της οποίας τα πρατήρια παίρνουν την εμπορική επωνυμία Agip. Προς το τέλος της δεκαετίας του 90, η Lina Ltd μετονομάζεται σε Petrolina (Holdings) Ltd και αναλαμβάνει όλες τις λειτουργικές δραστηριότητες που αφορούν τα πετρελαιοειδή, υγραέριο και λιπαντικά καθώς επίσης τα αποθέματα της Πετρολίνα Λτδ.

  • 2000: Στις αρχές της νέου αιώνα, η Petrolina (Holdings) Ltd μετατρέπεται σε δημόσια εταιρεία και οι μετοχές της εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ακολούθως μετονομάζεται σε Petrolina (Holdings) Public Ltd, όπως είναι και μέχρι σήμερα γνωστή στον καταναλωτή. Την ίδια δεκαετία η Petrolina (Holdings) Public Ltd δραστηριοποιείται στον τομέα ανεφοδιασμού αεροσκαφών στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, μέσω της συνδεδεμένης εταιρείας PPT Aviation Services Ltd. Η εταιρεία εξαγοράζει το 35% της Superlube Ltd, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής λιπαντικών για την τοπική αγορά. Με συμμετοχή 50% δημιουργεί την κοινοπραξία P&S LPG Gas Ltd η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα αποθήκευσης υγραερίου. Επιπρόσθετα, αναβαθμίζει το τερματικό πετρελαιοειδών στη Λάρνακα με την εγκατάσταση νέου γεμιστηρίου, συστήματος ανάκτησης ατμών καθώς και συστήματος πυρόσβεσης.

  • 2010: Η εταιρεία ενισχύει την αυτονομία της στον τομέα αποθήκευσης πετρελαιοειδών με την αγορά τεμαχίου γης με υφιστάμενες δεξαμενές χωρητικότητας 35.000m3 στην περιοχή Βασιλικού όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το ενεργειακό κέντρο της Κύπρου. Στο ίδιο χώρο, κατασκευάζει επίσης νέες δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 52.500m3 μαζί με όλο το συναφή εξοπλισμό και σωληνώσεις για την αποθήκευση και διαχείριση καθαρών προϊόντων. Παράλληλα, η εταιρεία ενδυναμώνει την παρουσία της στον τομέα ανεφοδιασμού αεροσκαφών με την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Εταιρείας Αεροπορικών Καυσίμων Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται με την εμπορική επωνυμία HafCo στην παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας καυσίμων σε αεροσκάφη σε αεροδρόμια της Ελλάδας. Ακολούθως, η εταιρεία προχωρεί στην πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών σε διεθνείς συνεταίρους, οι ίδιοι όπως και στην PPT Aviation Services Ltd, και διατηρεί το 24,5% του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης, μέσω της πλήρως θυγατρικής της εταιρείας Lca Aviation Fueling System Ltd, συνάπτει συμφωνία με την εταιρεία Hermes Airports Ltd για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης γης εντός των ορίων του νέου αεροδρομίου Λάρνακας με σκοπό την κατασκευή δεξαμενών για την αποθήκευση και διαχείριση καυσίμων αεροσκαφών.