ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικητικό Συμβούλιο

 • Κίκης Λευκαρίτης – Εκτελεστικός Πρόεδρος
 • Κωστάκης Λευκαρίτης – Εκτελεστικός Σύμβουλος Υπηρεσιών
 • Ντίνος Λευκαρίτης – Εκτελεστικός Σύμβουλος Οικονομικών
 • Δημήτρης Λευκαρίτης – Εκτελεστικός Σύμβουλος
 • Μάριος Λευκαρίτης – Μέλος
 • Γεωργια Λευκαρίτη Ιωάννου – Μέλος
 • Χρίστος Λευκαρίτης – Μέλος
 • Φώτος Φωτιάδης – Μέλος 
 • Αντώνης Δ. Χατζηπαύλου – Μέλος 
 • Κώστας Γ. Ιακώβου – Μέλος 

 

Γραμματέας

 • Γιώργος Άγγονας