ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικητικό Συμβούλιο

 • Κίκης Λευκαρίτης – Εκτελεστικός Πρόεδρος
 • Κωστάκης Λευκαρίτης – Εκτελεστικός Σύμβουλος
 • Ντίνος Λευκαρίτης – Εκτελεστικός Σύμβουλος
 • Δημήτρης Λευκαρίτης – Εκτελεστικός Σύμβουλος
 • Μάριος Λευκαρίτης
 • Γεωργία Λευκαρίτη Ιωάννου
 • Χρίστος Λευκαρίτης
 • Φώτος Φωτιάδης
 • Αντώνης Χατζηπαύλου
 • Κώστας Ιακώβου
 • Γιώργος Καλοπετρίδης

 

Γραμματέας

 • Γιώργος Άγγονας