ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικητικό Συμβούλιο

  • Κωστάκης Λευκαρίτης – Εκτελεστικός Πρόεδρος - Μη Ανεξάρτητος
  • Ντίνος Λευκαρίτης – Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) - Μη Ανεξάρτητος
  • Μάριος Λευκαρίτης – Εκτελεστικός Σύμβουλος - Μη Ανεξάρτητος
  • Δημήτρης Λευκαρίτης – Εκτελεστικός Σύμβουλος - Μη Ανεξάρτητος
  • Γεωργία Λευκαρίτη Ιωάννου – Εκτελεστικός Σύμβουλος - Μη Ανεξάρτητος
  • Χρίστος Λευκαρίτης – Σύμβουλος - Μη Ανεξάρτητος
  • Αντώνης Χατζηπαύλου – Σύμβουλος - Μη Ανεξάρτητος
  • Κώστας Ιακώβου – Σύμβουλος - Μη Ανεξάρτητος
  • Γιώργος Καλοπετρίδης – Σύμβουλος - Ανεξάρτητος

 

Γραμματέας

  • Γιώργος Άγγονας