ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Στην ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζόμενους, όπου η αμοιβαία εμπιστοσύνη, η ομαδική εργασία και ο σεβασμός αποτελούν βασικές αξίες. Ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη ενός πνεύματος καινοτομίας που θα επιτρέπει τη βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων, την ανάπτυξη των προσόντων και των ικανοτήτων τους και την επιβράβευση της συμβολής τους.

Οι εργαζόμενοι αποτελούν το σημαντικότερο “κεφάλαιο” ανάπτυξης της ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ. Για το λόγο αυτό, η Διεύθυνση της Εταιρείας και το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού επενδύει συστηματικά στην επιλογή, εκπαίδευση, διατήρηση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της, με στόχο να αναδειχθεί ως προτεινόμενη επιλογή εργοδότη.

Στόχος της ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ είναι η προσέλκυση και διατήρηση ικανού ανθρώπινου δυναμικού που θα ενστερνίζεται τις Αξίες και τις Αρχές της ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ και θα συμβάλλει στην εκπλήρωση των στόχων του οργανισμού και θα επιδιώκει τη συνέχιση της δυναμικής του πορείας.

Η δύναμη και ανταγωνιστικότητα που καθορίζει την επιτυχία της ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ πηγάζει από το προσωπικό της, που αποτελείται από τους πλέον αφοσιωμένους και κατάλληλα καταρτισμένους ανθρώπους στον τομέα πετρελαιοειδών.  Η εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων αποτελούν τα σημαντικότερα «οχήματα» αναβάθμισης του επαγγελματικού επιπέδου των εργαζομένων και κατά συνέπεια της ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ. Για το σκοπό αυτό, η ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ διασφαλίζει καλές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας με ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για όλους και οργανώνει σημαντικά προγράμματα επιμόρφωσης και ανάπτυξης για τη διαρκή βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού της. Η συνεχής βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων των εργαζομένων σε συνδυασμό με την προώθηση της αυτοεκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, αποτελούν προτεραιότητες νευραλγικής σημασίας για την ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ όσον αφορά τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στείλτε μας μήνυμα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση careers@petrolina.com.cy ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού

Petrolina (Holdings) Public Ltd

P.O. Box 40162

6301 Λάρνακα